Державне управління та самоврядування


Регіональні органи управління є складовою частиною системи органів державного управління України.


Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ.


Народ здійснює владу безпосередньо і через органи держаної влади та органи місцевого самоврядування.В області ВИКОНАВЧУ владу здійснює місцева державна адміністрація – Харківська обласна державна адміністрація.Голова обласної державної адміністрації призначається на посаду і звільняється Президентом України за поданням Кабінету Міністрів України. Обласна державна адміністрація забезпечує на території Харківської області виконання Конституції та законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України та інших органів виконавчої влади.

Харківська обласна державна адміністрація входить до системи органів державної виконавчої влади та реалізує наступні повноваження:

 • здійснення виконавчих повноважень на території Харківської області;
 • забезпечення законності та правопорядку, додержання прав і свобод громадян;
 • виконання державних і регіональних програм соціального, економічного та культурного розвитку та програм охорони довкілля;
 • підготовка та виконання відповідних бюджетів;
 • звітування про виконання відповідних бюджетів і програм;
 • взаємодія з органами місцевого самоврядування;
 • реалізація повноважень, делегованих Харківською обласною радою.Відповідно до Конституції України в Україні визнається і гарантується місцеве самоврядування.
Місцеве самоврядування– право територіальної громади – жителів села чи добровільного об’єднання у сільську громаду жителів кількох сіл, селища та міста – самостійно вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції і законів України.

Основні функції місцевого самоврядування:

 • забезпечення участі населення у вирішенні місцевих проблем (освіта, культура, охорона здоров’я, соціальне забезпечення, розвиток торгівлі і промисловості, безпека громадян);
 • управління комунальною власністю;
 • забезпечення комплексного соціально-економічного розвитку своєї території.

Харківська обласна та районні ради області:

 • складаються з депутатів, яких обирає населення області та району терміном на 5 років:
  - загальний склад районної ради не перевищує 120 депутатів;
  - загальний склад обласної ради не перевищує 120 депутатів.

 • обираються для реалізації спільних інтересів територіальних громад;
 • розпоряджаються об’єктами спільної власності територіальних громад;
 • затверджують районні та обласні бюджети;
 • затверджують плани соціально-економічного розвитку області та районів;
 • встановлюють місцеві податки і збори.

Сільські, селищні та міські ради і ради районів у містах:

 • складаються з депутатів, яких обирає населення міста, села, селища терміном на 5 років
  - загальний склад сільської, селищної, міської ради залежить від чисельності територіальної одиниці та може варіюватися від 12 до 120 депутатів; 
 • обираються територіальними громадами сіл, селищ і міст та їх об’єднань для вирішення питань місцевого значення;
 • виконують функцію власників комунального майна відповідних територіальних громад;
 • ­затверджують бюджети місцевого самоврядування;
 • ­затверджують плани соціально-економічного та культурного розвитку територій;
 • встановлюють місцеві податки і збори.        


Для здійснення виконавчих функцій місцевого самоврядування, а також наданих державою окремих повноважень органів виконавчої влади, сільські, селищні, міські ради утворюють свої виконавчі органи. Сільські, селищні, міські голови очолюють виконавчі органи відповідних рад та головують на засіданнях цих рад.


Ради здійснюють свою діяльність на принципах народовладдя, законності, гласності, колегіальності, поєднання місцевих і державних інтересів, виборності, правової, організаційної та матеріально-фінансової самостійності в межах повноважень, визначених законодавством; державної підтримки та гарантії діяльності місцевого самоврядування; підзвітності та відповідальності перед територіальними громадами; судового захисту прав місцевого самоврядування.Департамент економіки і міжнарожних відносин

Харківської обласної державної адміністрації