Географія та клімат


ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ


Харківська область межує з Донецькою, Дніпропетровською, Луганською, Полтавською і Сумською областями та Бєлгородською областю Російської Федерації. Протяжність державного кордону, що проходить по території області, становить 350 км.

Відстань до країн Європи:Область наближається за площею до таких відомих держав як Нідерланди, Швейцарія та Молдова, і перевищує площу Бельгії, Вірменії, Македонії, Ізраїлю, Словенії та вдвічі більше Чорногорії.Клімат Харківської області – помірно-континентальний. Область розділена приблизно порівну на два кліматичних пояси помірної зони: лісостепова (північна половина) і степова (південна половина). Середня температура січня в області становить -5...-7°C, липня + 21...+22°C.


Найвища температура, яка фіксувалася на території області, склала приблизно + 40°C, а в окремі, виключно суворі, зими морози перетинали позначку в -30°C. Середньорічна кількість опадів становить 457,6 мм.


Рельєф Харківщини – хвиляста рівнина, яка розмежована річковими долинами, ярами та балками. Основні його риси визначаються приуроченістю території до басейнів рік Дону та Дніпра. Басейн Дону складає 75% території області, басейн Дніпра – 25%.


В межах Харківської області нараховується більше 150 різновидів ґрунтів. Найродючішими ґрунтами області є чорноземи, що складають 48% всієї території. 


Ріка Сіверський Донець – головна водна артерія Харківщини – є притокою Дона, на території області ця річка несе свої води протяжністю 375 км (загальна її довжина 1 053 км). Її основні притоки на території області – ріки Оскіл, Уди, Берека, Харків, Лопань, Сухий Торець, Балаклійка, Вовча, Великий Бурлук та ін.

По території області протікає 867 річок, загальною протяжністю – 6 405 км, з них довжиною більше 10 км – 172 річки протяжністю – 4 666,6 км. З них, згідно класифікації річок України, одна відноситься до великих – Сіверський Донець довжиною – 1 053 км (в межах області – 375 км), шість – до середніх річок, до яких відносяться Оскіл, Уди, Лопань, Мерла, Оріль, Самара. Решта річок відноситься до категорії малих. 


Природно-заповідний фонд області налічує 243 території та об'єкта загальною площею 74,4 тис. га, у тому числі 13 об’єктів загальнодержавного значення площею 24,0 тис. га. 

Основні види корисних копалин, що видобуваються: нафта, газ, конденсат, кам’яне та буре вугілля, піски (будівельні, формувальні, кварцові), глини (вогнетривкі, керамічні), гіпс, крейда, мергелі, мінеральні води.Департамент економіки і міжнарожних відносин

Харківської обласної державної адміністрації