Населення та мовність


Харківська область - одна з найбільш урбанізованих областей України. Система міст Харківської області пройшла складну історію формування і суттєво відрізняється від міських систем інших областей країни. Це, перш за все, стосується їх розміру.

Для поліпшення демографічного стану в області реалізується комплексна Програма соціального захисту населення Харківської області на 2016 – 2020 роки, затверджена рішенням Харківської обласної ради від 17.12.2015 № 15-VІI (зі змінами), яка передбачає підтримку найбільш незахищених верств населення, а саме тієї категорії громадян, які за віком чи за станом здоров’я або у зв’язку з ситуацією, що склалась на ринку праці, перебувають у скрутному становищі; забезпечення соціального захисту та підтримки інвалідів, ветеранів війни та праці, бездомних громадян та осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; створення умов для безперешкодного доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями до об’єктів інфраструктури тощо.


На території області проживають представники близько 120 національностей і народностей. У національному складі населення області переважна більшість - українці, чисельність яких становить 70,7 % від загальної кількості населення.


Окрім українців, мешканців області представляють наступні народності: білоруси, євреї, вірмени, азербайджанці, грузини, татари, молдовани, в’єтнамці, поляки. 


Ступінь національної самоідентифікації мешканців області досить високий, мешканці Харківщини досконало володіють українською мовою і користуються нею в офіційному спілкуванні: університетське середовище, сфера освіти, політика, громадські організації, сфера громадського харчування, транспорт.

Українська літературна мова на Харківщині - це мова інтелігенції, творчої еліти, богеми, літераторів, викладачів, освічених людей з високим ступенем національної самосвідомості. 53,8% населення користуються українською не лише в офіційному, але і в побутовому спілкуванні. 44,3% населення області спілкуються російською мовою. 


Останніми роками набуває популярності та поширюється попит на знання англійської мови – як інструменту інтернаціонального спілкування, навчання, отримання досвіду, ведення бізнесу, відпочинку та розвитку особистості.


Департамент економіки і міжнарожних відносин

Харківської обласної державної адміністрації