РелігіяВ Харківській області діють представники всіх основних релігій світу. Мешканці та гості області можуть відвідувати релігійні місця відповідно до

своїх вірувань та зустрічатися з людьми одного віросповідання. 

Також в області розповсюджені общини новоапостольців, рідновірів, кришнаїтів, бахаїв, буддистів.
Більшість віруючих області сповідують православ’я. Домінуючою в православ'ї є Українська православна церква. Сьогодні в неї більше єпархій, служителів і прихожан ніж в інших релігійних общинах.
У Харківській області релігійна ситуація є стабільною та прогнозованою. Відсутні протиріччя у відносинах державної влади і церкви та між окремими конфесіями. Це пов’язано з виваженою позицією керівництва обласної державної адміністрації, рівним ставленням до всіх діючих конфесій і церков, дотриманням чинного законодавства.Завдяки виваженій позиції керівників релігійних організацій області, останні залишалися поза політикою та не позиціонували себе прихильниками жодної з політичних сил. Не було зафіксовано випадків використання релігійного чинника в політичній боротьбі та риториці регіональних осередків політичних партій.


Департамент економіки і міжнарожних відносин

Харківської обласної державної адміністрації