Якість життя


Для щасливого і комфортного життя не потрібно дуже багато. Щоб бути одним з привабливих для життя регіонів України, Харківська область забезпечує та розвиває міську та міжміську інфраструктуру, надає можливість отримувати освіту, належне медичне обслуговування, сприяє покращенню рівня екології та безпеки в регіоні.


Харківська область є територією з потужним соціально-економічним потенціалом, людськими ресурсами, можливостями для всебічного розвитку та вдосконалення якості життя її мешканців.

Зараз Харківщина прагне реалізувати свій економічний і соціальний потенціал як одне з великих міст Східної Європи. Саме на це спрямовані глибинні реформи, які були ініційовані керівництвом області та успішно реалізуються в різних сферах.
Одним із основних напрямків є покращення якості життя на всій території області, забезпечення розвитку людської особистості, доступу до всіх рівнів освіти, руху вгору по соціальній драбині, можливості участі у вирішенні соціальних питань, задоволеності працею, ведення підприємницької діяльності, доступу до благ культури, духовного розвитку та відпочинку.Зараз в області відбуваються стрімкі зміни, реалізуються соціальні та економічні проекти, впроваджуються програми регіонального розвитку територій, основані на європейських принципах.

Харківська область обрала свій європейський шлях розвитку!


На сьогодні важливими результатами роботи Харківської області є одразу 6 ПЕРШИХ МІСЦЬ за ключовими показниками соціально-економічного розвитку області:Питання створення сприятливих соціальних умов, впровадження освітніх програм, збільшення людського капіталу та підвищення його професійного рівня, створення нових робочих місць та умов для розвитку підприємництва, розвитку житлової, транспортної і культурної інфраструктури та місць відпочинку стають пріоритетними для Харківської області. Саме за цих умов можливо досягнення запланованих показників економічного зростання регіону та підвищення його інвестиційної привабливості.


Впровадження європейських стандартів якості життя регіону дозволяє Харківській області виходити на новий рівень кооперації та співробітництва з міжнародними організаціями та агенціями, втілювати новітні програми покращення життя в усіх сферах діяльності мешканців регіону, обмінюватись досвідом з колегами з близького та далекого зарубіжжя, відкривати представницькі офіси області в інших країнах.


Харківська область відкрита для нових проектів, партнерства та співробітництва за всіма напрямками життєдіяльності населення області та її гостей задля покращення  рівня життя, народного добробуту, зниження напруженості життєвого ритму, поліпшення умов бізнес-середовища та соціально-економічного розвитку регіону.Департамент економіки і міжнарожних відносин

Харківської обласної державної адміністрації