Освіта і наука


Харківська область історично розвивалася як науковий центр європейського масштабу. Сьогодні тут сконцентровано майже 60% основних засобів науково-технічної діяльності, 15% усіх науково-дослідних інститутів, 20% конструкторських організацій України.В області навчається близько 177 тис. студентів, у т. ч. понад 19,7 тис. студентів-іноземців із 115 країн.
ЦЕ НАЙБІЛЬША КІЛЬКІСТЬ СЕРЕД РЕГІОНІВ УКРАЇНИ!


У закладах вищої освіти реалізується понад 500 освітніх і наукових міжнародних програм і проектів міжнародної технічної допомоги та грантів міжнародних організацій


Освітні заклади Харківської області готують спеціалістів із різних галузей економіки та забезпечують майбутніми фахівцями державні установи, виробничі підприємства, сервісні офіси, торгівельні компанії, фермерські господарства, культурно-розважальні комплекси як в Україні, так і за її межами.


У Харкові розташований найбільший регіональний центр Національної академії наук (18 інститутів), працюють 4 національних наукових центри. У цілому понад 20 тис. фахівців виконують п’яту частину наукових і науково-технічних робіт у державі.


Кожна шоста інновація в Україні впроваджується на підприємствах Харківщини.


В Харкові, вперше в Східній Європі, був розщеплений атом, досліджена природа надпровідності, створений радіотелескоп, розроблені основи теорії коливань в плазмі, процеси розсіювання повільних нейтронів в кристалах.
 
Зараз вчені Харківщини успішно  працюють у 20 науково-дослідних інститутах Національної академії наук України в таких галузях науки  як фізика, ядерна фізика, хімія, фармацевтика, біотехнології, авіація і космонавтика, астрономія, матеріалознавство, інформаційні технології. Новітні технології розробляються в медицині, енергетиці, машинобудуванні, рослинництві, ветеринарії.
 
Учні Харківщини є безумовними лідерами в інтелектуальних змаганнях. Харківська область продовжує посідати провідні позиції в Україні за результатами Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін конкурсу-захисту Малої академії наук України.


Щорічно в області проводяться понад 50 обласних фестивалів, конкурсів, змагань для дитячих творчих колективів, у яких беруть учать понад 70 тисяч дітей та підлітків.


В області постійно здійснюються комплексні заходи щодо забезпечення рівного доступу до якісної освіти дітям з особливими освітніми потребами шляхом організації їх навчання у закладах загальної середньої освіти. Одним з таких заходів є впровадження в навчальних закладах області інклюзивного навчання, обладнання освітніх закладів елементами безперешкодного доступу осіб з інвалідністю та забезпечення вільного доступу до будівель.
      
З метою створення єдиного освітнього простору та забезпечення доступу до якісної освіти учнів сільської місцевості в Харківській області прийнято рішення про створення 44 опорних закладів та їх 52 філій.  Така модернізація підходів до організації навчально-виховного процесу допомагає створити в області якісний та конкурентоспроможний освітній простір, сприяти позитивній соціалізації дітей та молоді, задовольнити освітні потреби населення шляхом концентрації ефективного використання наявних матеріально-технічних, педагогічних, управлінських та інших ресурсів. 

Свої наукові досягнення та освітні ресурси Харківська область пропонує у якості платформи для налагодження співпраці та встановлення бізнес зв’язків з іншими країнами для розвитку та створення інноваційної продукції в області енергомашинобудування, електротехнічної і харчової промисловості, транспортного та сільськогосподарського машинобудування, приладобудування, радіоелектроніки, авіакосмічної і оборонної промисловості.Департамент економіки і міжнарожних відносин

Харківської обласної державної адміністрації