Динаміка інвестицій


Для крупного багатофункціонального високорозвиненого регіону, яким є Харківщина, досить важливим аспектом виступає оптимальна політика вдалої інвестиційної діяльності.

За останній рік в економіку Харківської області було інвестовано біля 700 млн дол. США. Цей показник інвестицій збільшено у понад 6 разів у порівнянні з 2014 роком, що свідчить про позитивну динаміку інвестиційної активності Харківської області.  

Станом на 01.07.2017 в економіку Харківської області було внесено прямих іноземних інвестицій: 482,7 млн. дол. США з країн ЄС та 173,0 млн. дол. США  з інших країн.


За останні роки відмічається помітне пожвавлення інвестиційної діяльності в регіоні. Така динаміка відображає позитивні риси розвитку господарства регіону, зокрема, підвищення рівня економічного розвитку. Завдяки впровадженню програми фінансової децентралізації в регіоні, надходження до місцевого бюджету області було збільшено, що сприяло подальшому перерозподілу бюджету і збільшенню інвестування в економічний розвиток Харківської області. 

На Харківщині поступово зростають обсяги капітальних інвестицій, залучених підприємствами, організаціями та установами в економіку області.

Питома вага капітальних інвестицій за видами економічної діяльності здебільшого відповідає структурі господарського комплексу регіону.

Серед основних тенденцій динаміки показників капітальних інвестицій  за джерелами фінансування необхідно зазначити, перш за все, поступове збільшення питомої ваги коштів місцевих бюджетів на будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт, енергозбереження. За останній рік програмою економічного і соціального розвитку Харківської області було профінансовано будівництво, реконструкцію, капітальні ремонти 173 об’єктів на суму 418 млн.грн.

За видами економічної діяльності поступово збільшується питома вага капітальних інвестицій в сільське, лісове та рибне господарство, будівництво. 

За минулий рік капітальні інвестиції в сільське господарство збільшились на 18,2%

Позитивну роль у збільшенні обсягів інвестування економіки регіону відіграло зокрема, створення в області ефективної системи стимулювання розвитку малого підприємництва.

Досить привабливими для інвесторів, включаючи іноземних, стали такі галузі, як видавнича справа, операції з нерухомістю, зокрема, здавання під найм і послуги юридичним особам, переробна промисловість, діяльність транспорту, оптова і роздрібна торгівля та інші.


Існують регіональні особливості інвестиційної діяльності в області, територіальна та галузева відмінність районів, які постійно досліджуються для розробки оптимальних заходів з пропорційного розвитку всіх районів Харківської області та збільшення їх інвестиційної привабливості. Більше половини всіх інвестицій приходиться на м. Харків, що свідчить про те, що м. Харків є інтелектуальним центром, володіє найбільшим показником довіри інвесторів в області,  а також отримує великі можливості для розвитку всіх галузей промисловості, економіки, покращення умов праці та життя людей, збільшення кількість робочих місць, вдосконалення виробничого процесу тощо.

Серед районів області найбільші обсяги прямих іноземних інвестицій у:

  • ­Харківському районі – 108,8 млн. дол. США;
  • ­Чугуївському районі – 68,1 млн. дол. США;
  • ­Дергачівському районі – 30,4 млн. дол. США.

Група районів з найвищими показниками інвестиційної діяльності має дві характерні риси: є територіально близькими до Харкова та мають потужну промислову базу. Харківський район є лідером серед районів Харківщини за обсягом прямих іноземних інвестицій, що пояснюється вигідністю його географічного положення - безпосередньою близькістю до Харкова, а також наявністю рекреаційних природних ресурсів та особливостями природо-кліматичних умов. Здебільшого, кошти направлені на розвиток інноваційної діяльності підприємств районів, яка є резервом підвищення конкурентоспроможності промислової продукції. Промислова галузь районів має значний резерв за рахунок малого та середнього бізнесу.

В рамках провадження інвестиційно-інноваційної політики за 2017 рік до Харківської області надійшло акціонерного капіталу нерезидентів 39,4 млн. дол. США. Обсяг внесених за останні чотири роки прямих іноземних інвестицій в економіку області становить 226,4 млн. дол. США.


Інвестори, які обирають саме територію Харківської області, роблять акцент на тому, що інвестиційна привабливість регіону базується на простоті оформлення документів, скороченні термінів отримання різноманітних дозволів. Впровадження електронних сервісів Державної фіскальна служби України є складовою досягнення позитивних результатів у сфері інвестування.

Зазначимо, що  інвестиції надійшли з більше ніж 60 країн світу. До числа основних країн-інвесторів, на які припадає понад 80% загального обсягу прямих інвестицій, входять: Швейцарія, Кіпр, Велика Британія, Віргінські Острови (Брит.), Панама, Нідерланди, США, Беліз та Польща.

Покращання рівня обслуговування платників податків, ведення відкритого діалогу із бізнесовими колами, проведення широкомасштабних інформаційних компаній, а також позитивний досвід надання консультацій по застосуванню податкового та митного законодавства, видача електронних ключів забезпечують стабільність та комфортність ведення бізнесу у регіоні.

Департамент економіки і міжнарожних відносин

Харківської обласної державної адміністрації