Підтримка бізнесу у Харкові


Формування сприятливого підприємницького середовища є одним із головних завдань діяльності Харківської обласної державної адміністрації.

 
Сфера підприємництва – це важлива сфера розвитку економіки держави та регіону. Підприємці беруть на себе відповідальність та ризики ведення підприємницької діяльності та створюють матеріальні й нематеріальні блага, які є основою благополуччя країни, формують значну частину податкових надходжень державного та місцевого бюджетів.
 
Харківською обласною державною адміністрацією впроваджується Програма розвитку малого та середнього підприємництва  на 2016 – 2020 роки щодо створення сприятливих умов для розвитку малого та середнього підприємництва шляхом спрямування дій місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, суб’єктів підприємництва, громадських організацій та об’єднань підприємців для підвищення їх ролі у вирішенні завдань соціально-економічного розвитку та забезпечення конкурентоспроможності області.
 
Основою Програми є концептуальні засади Стратегії розвитку Харківської області на період до 2020 року, і вона є логічним продовженням курсу, що намітився у процесі реалізації попередньої Програми розвитку малого та середнього підприємництва.
 
Принципи, на яких базується Програма, - це об’єктивність, гласність, прозорість, доцільність, ефективність, орієнтування на інтереси регіону. Програма відображає систему завдань, цілей, основних показників розвитку області та комплекс заходів, які узгоджені за такими компонентами, як ресурси, виконавці та терміни реалізації. Програма спрямована на створення соціально-економічних, ресурсних, нормативно-правових, фінансових, інформаційних та інших умов розвитку малого та середнього підприємництва в регіоні, підвищення конкурентоздатності діючих суб’єктів малого та середнього підприємництва, стимулювання суб’єктів господарювання, подальший розвиток сучасної інфраструктури підтримки бізнесу.

подати бізнес ідею, подати бізнес проект, знайти інвестора для бізнесу, інвестування бізнесуДепартамент економіки і міжнарожних відносин

Харківської обласної державної адміністрації