Організаційно-правові форми


Форми реального підприємництва в Україні мають відмінності і особливості. Майнові, організаційні особливості, способи формування майнової бази, особливість взаємодії менеджменту та підлеглих працівників, відповідальність при веденні бізнесу створюють передумови для фактичного існування та закріплення в законодавстві різних організаційно-правових форм підприємництва.

Основою підприємницької діяльності в Україні є Господарський кодекс України – систематизований законодавчий акт, який визначає права, засади господарської діяльності (господарювання) в Україні.

Підприємництво - самостійний суб'єкт господарювання, створений компетентним органом державної влади або органом місцевого самоврядування, або іншими суб'єктами для задоволення суспільних та особистих потреб шляхом систематичного здійснення виробничої, науково-дослідної, торговельної, іншої господарської діяльності в порядку, передбаченому цим Кодексом та іншими законами.

Підприємницька діяльність може здійснюватися фізичною особою – підприємцем або юридичною особою у різних організаційно-правових формах. Від  правильного вибору організаційно-правової форми залежить організація та ведення бізнесу, тому до цього питання треба підходити з особливою увагою.
Департамент економіки і міжнарожних відносин

Харківської обласної державної адміністрації