Збір та підготовка документації


Підготовка та збір документації до реєстрації юридичної особи - підприємства на прикладі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ (ТОВ), як найбільш поширеного підприємства.

Також державну реєстрацію юридичних осіб можна здійснити онлайн на офіційному сайті Міністерства юстиції України.

ПЕРШИЙ ЕТАП. ВИБІР НАЗВИ ТА ЮРИДИЧНОЇ АДРЕСИ ТОВ.

В першу чергу вам необхідно буде визначитися з назвою Вашого підприємства, назва повинна бути унікальною. Також на офіційному сайті Міністерства юстиції під час онлайн реєстрації Ви зможете знайти собі допомогу у підборі назви підприємства.

Найменування Товариства з обмеженою відповідальністю повинно містити інформацію про її організаційно-правову форму та назву. Організаційно-правова форма юридичної особи в нашому випадку – це ТОВ. Назва юридичної особи може складатися з власної назви юридичної особи, а також містити інформацію щодо мети діяльності, виду, способу утворення, залежності юридичної особи та інших відомостей згідно з вимогами до найменування окремих організаційно-правових форм юридичних осіб, установлених Цивільним Кодексом України, Господарським Кодексом України та законами України. Юридична особа може мати, крім повного найменування, скорочене найменування.

Назва викладається державною мовою та англійською (за наявності).

Також є ряд обмежень щодо назви юридичної особи, яка не може містити посилання на організаційно-правову форму, а також не може мати таке ж найменування, як інша юридична особа, що вже є зареєстрованою. У найменуванні юридичних осіб забороняється використання: повних чи скорочених найменувань органів державної влади або органів місцевого самоврядування, або похідних від цих найменувань, або історичних державних найменувань, перелік яких установлюється Кабінетом Міністрів України, – у найменуваннях юридичних осіб приватного права. термінів, абревіатур, похідних термінів, заборона використання яких передбачена законами України, символіки комуністичного та/або націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів. Найменування відокремленого підрозділу повинно містити слова “відокремлений підрозділ” (“філія”, “представництво” тощо) та вказувати на належність до юридичної особи, яка створила зазначений відокремлений підрозділ.


ДРУГИЙ ЕТАП. ВИЗНАЧЕННЯ ВИДІВ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДЛЯ ПІДПРИЄМСТВА.


ТОВ може здійснювати будь-які види діяльності, які передбачені класифікатором видів економічної діяльності (далі – КВЕД). Можна зазначати необмежену їх кількість, головне вказати який із них буде основний, та щоб вони збігалися з типи, що будуть передбачені у Статуті. Є лише деякі обмеження, що стосуються загальних обмежень здійснення підприємницької діяльності - це діяльність, пов’язана: з обігом психотропних речовин, наркотичних засобів, їх аналогів і прекурсорів; з охороною окремих особливо важливих об’єктів права державної власності; з виробництвом бензинів моторних сумішевих або з додаванням біоетанолу; з виробництвом біоетанолу та інші.

Види економічної діяльності Вашого підприємства Ви можете переглянути в класифікаторі на офіційному сайті Державної служби статистики України. Перелік у Класифікаторі видів економічної діяльності (КВЕД) є виключним і вичерпним. Тут Ви повинні підібрати собі ті види діяльності, які найбільше будуть підходити до Вашого роду діяльності.


ТРЕТІЙ ЕТАП. ВИЗНАЧИТИ ЗАСНОВНИКІВ ПІДПРИЄМСТВА ТА ЇХ ЧАСТКИ У СТАТУТНОМУ ФОНДІ (КАПІТАЛІ).


Засновниками Товариства з обмеженою відповідальністю можуть бути, як фізичні так і юридичні особи (резиденти та нерезиденти). Їх кількість може бути від 1 до 100 осіб. Однак ТОВ не може мати в якості єдиного учасника інше господарське товариство, учасником якого є одна особа. Особа може бути учасником лише одного ТОВ, яке має одного учасника. Якщо кількість засновників перевищує 100 осіб, ТОВ зобов’язано перереєструватися в акціонерне товариство (АТ) протягом одного року, а якщо ні, то воно підлягає ліквідації в судовому порядку.

Статутний капітал ТОВ повинен складатися з вкладів його учасників, що вноситься всіма ними. Відповідно до чинного законодавства розмір статутного капіталу дорівнює сумі вартості їхніх вкладів. Щодо розміру статутного капіталу вказано лише те, що він повинен гарантувати інтереси його кредиторів, тобто він може становити навіть 1 гривня, але внески повинні бути здійснені всіма засновниками. Неможливо звільнити учасника ТОВ від внесення вкладу до статутного капіталу товариства, у тому числі шляхом зарахування вимог до товариства. Строк протягом якого повинен бути внесений капітал становить один рік з моменту реєстрації. Якщо статутний капітал внесено не було, з будь-яких причин, загальні збори приймають одне із рішень: виключення учасників із товариства, які не внесли своїх часток, про зменшення статутного капіталу, та здійснюється перерозподіл часток у статутному капіталі чи ліквідація товариства. Будь-які зазначені вище зміни, підлягають державній реєстрації. Про будь-які зміни, пов’язані із змінами статутного капіталу, з його зменшенням зокрема, повинні бути повідомлені всім кредитором товариства не пізніше триденного строку з дня його прийняття. В свою чергу кредитори мають право вимагати дострокового припинення або виконання відповідних зобов’язань товариства та відшкодування їм збитків. Однак збільшення статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю допускається після внесення усіма його учасниками вкладів у повному обсязі. Голоси учасників ТОВ розподіляються пропорційно до їхніх вкладів.


ЧЕТВЕРТИЙ ЕТАП. ПІДГОТОВКА ДОКУМЕНТІВ*.

*Вимоги переліку зазначених документів можуть відрізнятися залежно від міста України, або навіть реєстратора, в якого Ви вирішили здійснити державну реєстрацію. Тому, задля економії часу, Вам краще попередньо звернутися до Державного реєстратора, щоб отримати роз’яснення щодо вимог оформлення документів.

Реєстрація ТОВ здійснюється через подання пакету документів у центр надання адміністративних послуг (ЦНАП), що передають їх державному реєстратору або через нотаріуса, що наділений повноваженнями державного реєстратора.

Реєстрація в державного реєстратора здійснюється безоплатно.


 


Департамент економіки і міжнарожних відносин

Харківської обласної державної адміністрації