Діловий клімат та привабливе життя


Харківщина  має величезний потенціал розвитку та готова сприяти проектам, спрямованим на розвиток підприємництва, поліпшення бізнес-клімату, залучення інвестицій і створення нових робочих місць в регіоні. За останні два роки, влада стала слухати бізнес і проводити діалог з бізнесом, що привело до активізації ділового співробітництва. Ділове суспільство критично ставиться до влади загалом, але сьогодні є всі причини говорити про позитивні сторони. У ділових аспектах політика держави стала передбачуваною.

Проведення в Харкові найбільшого та найвагомішого у східній Україні Міжнародного економічного форуму "Інновації. Інвестиції. Харківські ініціативи!" за участю представників делегацій більш ніж 30 країн світу, 15 Надзвичайних і Повноважних Послів, представників майже двох десятків інвестиційних фондів і компаній свідчить про те, що Харківщина - це історія успіху, яка відбувається зараз. Харківська область динамічно розвивається, і в цьому велика заслуга його керівництва.

Сьогодні відкриті нові можливості для співпраці у різних сферах - сільському господарстві та промисловості, науці та техніці, освіті та медицині. Інвестори отримають будь-яку інформацію про привабливі проекти. Інвестиційне середовище вже бачить - Харківщина впевнено стоїть на ногах, бізнес-підходи  змінилися на  більш конкурентні та відповідальні. 

Харківська область -  потенційний економічно вигідний регіон для інвестування – створено все об'єктивні передумови для інвестування. Макроекономічні показники, насиченість регіону факторами виробництва (природними ресурсами, робочою силою, основними фондами, інфраструктурою тощо), споживчий попит населення знижує ступінь інвестиційних ризиків. 

В умовах, коли регіони конкурують за інвестиційні ресурси, Харківська область вже має найбільш високий загальноекономічний потенціал в Україні (переважно  за рахунок розвитку промислового виробництва). В доповнення - високий рівень розвитку інвестиційної та комерційної інфраструктури,  урбанізації населення і забезпеченості кваліфікованими кадрами. 

Регіональна ємність споживчого ринку визначає пріоритетні напрямами інвестування  - це може бути транспортна  інфраструктура,  зв'язок, виробництво будматеріалів, житлове будівництво в міській і приміській зонах; торгівля, масове харчування і побутове обслуговування;  медичні  і спортивні будівлі; банківський і страховий бізнес, тощо.

В цілому, на сьогодні в Харківській області реалізовано 271 проект в рамках реалізації Стратегії розвитку Xaркiвської oблaстi.

На Харківщині величезний потенціал має IT-галузь. Ринок розробки програмного забезпечення є чи не єдиною стабільною експортною галуззю, яка займає третє місце за обсягом валютних доходів. Харківська область  є одним з найпривабливіших регіонів для розміщення замовлень у сфері аутсорсингу бізнес-процесів та IT. Галузь виступає потужним економічним мультиплікатором: 1 робоче місце в IT створює ще 3 у суміжних професіях. Регіональний ринок галузі успішний та ефективний, в ньому саморегуляція доповнюється зваженим діалогом з державою – і, як результат, високий рівень капіталізації регіональних IT-компаній, чия вартість базується саме на людському капіталі. 

Вищі навчальні заклади Харківщини забезпечили якісні зміни у профільній освіті, держава постійно проводить політику усунення регуляторних перепон - і як, наслідок прогнозується зростання прибутку галузі  вдвічі.

Системний перехід до більш сприятливого бізнес-середовища спрямує вектор загального визнання ролі малого та середнього підприємництва в економічному відродженні багатьох історичних економічних напрямків Харківщини. Прогресивна молодь є потужним драйвером на цьому шляху.

Покращення клімату в агропромисловій сфері має пряме відношення до повноцінного втілення в життя державних механізмів допомоги галузі. Постійно впроваджуються інвестиційні проекти в агропромислову галузь. За минулий рік загальна сума інвестицій в тваринництво становить майже 200,0 млн. гривень . Протягом 2017 року вживалися заходи, спрямовані на забезпечення продовольчої безпеки області, підвищення конкурентоспроможності продукції аграрного сектора на внутрішньому та зовнішньому ринках, вирішення соціальних проблем села. 

На сьогодні агропромисловий комплекс області забезпечує потреби внутрішнього ринку в більшості видів продукції та займає провідні позиції на зовнішніх ринках щодо експорту соняшникової олії та зернових культур. За 2017 рік за обсягами валової продукції сільського господарства область займає 5 місце серед регіонів України, її частка становить 5,7% у загальнодержавному виробництві сільгосппродукції. А за обсягами виробництва продукції рослинництва – 2 місце і частка становить 6,2%.

Харківською облдержадміністрацією втілюються нові підходи щодо міжнародного співробітництва з акцентом на просування інтересів регіону за кордоном, зокрема, діють наступні представництва на території іноземних країн:

 • офіс Xaркiвської oблaстi у м. Вашингтон (США);
 • прeдставництвo Харкiвськoї oбластi у провінції Хейлунцзян (КНР).

Опрацьовується питання щодо створення мережі представництв регіону у країнах, партнерство з якими є перспективним у контексті диверсифікації ринків збуту та просування української продукції на зовнішні ринки (зокрема, на території країн-членів ЄС).

Ведеться робота щодо створення представництв міжнародних фінансових організацій на території Xaркiвської oблaстi, зокрема, вже діють представництва таких міжнародних організацій, як:

 • регіональне прeдстaвництвo Консультативної місії Європейського Союзу у Харкові;
 • регіональне прeдстaвництвo офісу Європейського банку реконструкції і розвитку у Харківській області;
 • регіональне прeдстaвництвo Українського національного комітету Міжнародної торгової палати в Харкові (підписано Угоду про співробітництво між обласною державною адміністрацією та Українським національним комітетом Міжнародної торгової палати);
 • офіс німецького товариства міжнародного співробітництва GIZ;
 • Центр Сприяння торгівлі Соціалістичної Республіки В’єтнам у Харкові.

На території Xaркiвської oблaстi розташовано 15 іноземних дипломатичних представництв, акредитованих в Україні.


За минулий рік  Харківською обласною державною адміністрацією було забезпечено 167 заходів міжнародного характеру. Серед цих заходів було організовано велику кількість візитів з 41 країни світу до Xaркiвської oблaстi та заходи за участю керівників дипломатичного корпусу, акредитованого в Україні. Було проведено низку проектів, зустрічей, форумів та семінарів за участі міжнародних організацій та іноземних офіційних і ділових делегацій:

 • Прeдстaвництвo Європейського Союзу в Україні;
 • Консультативна місія Європейського Союзу в Україні (КМЄС);
 • ОБСЄ;
 • Європейський банк реконструкції та розвитку в Україні (ЄБРР);
 • Американське Агентство з Міжнародного розвитку (USAID);
 • Міжнародна організація з права розвитку (IDLO);
 • Німецьке товариство міжнародного співробітництва (GIZ);
 • Програма розвитку Організації Об’єднаних Націй в Україні (ПРООН);
 • Центр міжнародного приватного підприємництва (CIPE);
 • Міжнародна рада Шведської промисловості в Україні (NIR);
 • Фонд Western NIS Enterprise Fund (WNISEF);
 • Японське агентство міжнародного співробітництва (JICA);
 • Моніторингова Місія ООН з прав людини в Україні;
 • Моніторинговий комітет Конгресу регіональних влад Ради Європи;
 • Прeдстaвництвo НАТО;
 • Міжнародний Комітет Червоного Хреста;
 • Офіс Ради Європи в Україні.

З метою ефективної реалізації державної регіональної політики в області проводиться активна робота щодо створення Агенції регіонального розвитку (АРР).

До створення АРР будуть залучені представники Центру розвитку місцевого самоврядування, громадських організацій «Асоціація приватних роботодавців» та «Всеукраїнське студентське братство «Еліта Нації»», керівництво Харківської торгово-промислової палати, а також Харківського університетського консорціуму. 

Обласною державною адміністрацією постійно здійснюються заходи щодо організації та проведення презентацій економічного та інвестиційного потенціалу Xaркiвської oблaстi на міжнародних зустрічах та форумах в Україні. Щороку на Харківщині проводяться міжнародні економічні та фінансові форуми, що надає українським товаровиробникам і підприємцям додаткові можливості для пошуку нових торговельних партнерів та інвесторів.

На Харківщині постійно проводять проекти та програми, які фінансуються Агенцією з міжнародного розвитку США USAID:

 • «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність» (DOBRE), 3 ОТГ (Старосалтівська, Мереф’янська та Роганська);
 • «Зміцнення місцевої фінансової ініціативи (ЗМФІ - II)» (м. Первомайський та     м. Чугуїв);
 • «Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні (ПУЛЬС)» (Всеукраїнська асоціація органів місцевого самоврядування Асоціація міст України (АМУ) за участі 24 регіональних відділень АМУ);
 • «Українська ініціатива з підвищення впевненості» (громадські організації регіону).
 • Також організації та установи Xaркiвської oблaстi реалізовували понад 20 мікропроектів за фінансової підтримки GIZ.
 • На території області в рамках програми ULEAD з Європою функціонує «Центр підтримки розвитку місцевого самоврядування».
 • На постійній основі надавалися індивідуальні консультації з проектного менеджменту представникам громад регіону щодо розробки проектів та участі у міжнародних грантових програмах.
 • Підписано 4 меморандуми про взаєморозуміння та співпрацю з представниками вищих навчальних закладів, проектів та програм міжнародної допомоги та реципієнтами Xaркiвської oблaстi, а також готуються до підписання 2 меморандуми.
 • Спільно з представниками донорських організацій проведено 4 інформаційних сесії та презентації проектів МТД, серед яких слід відзначити Агрофінансовий форум «Нові можливості для малих та середніх сільгоспвиробників» за участю профільних програм Агентства США з міжнародного розвитку.


З метою розвитку інвестиційної діяльності Харківською обласною державною адміністрацією проводиться постійна робота з іноземними інвесторами у контексті супроводження реалізації інвестиційних проектів у регіоні, а також діють відповідні консультативно-дорадчі органи, зокрема, Інвестиційна рада Xaркiвської oблaстi та Робоча група з питань захисту прав інвесторів на території Xaркiвської oблaстi. 


Департамент економіки і міжнарожних відносин

Харківської обласної державної адміністрації