Фінансовий клімат


Одним із головних чинників забезпечення розвитку Харківської області є належне функціонування банківських установ. Банківська система області впливає в цілому на регіональний розвиток, цим самим створюючи умови для активної інвестиційної діяльності, забезпечення належного фінансування підприємств, а отже, і збільшення обсягів виробництва та зайнятості і, як наслідок, підвищення рівня життя населення. Таким чином, сприятливий фінансовий клімат Харківського регіону відіграє особливе значення і обумовлює актуальність підвищення його рівня.

Регіональна банківська система є невід’ємною складовою господарського комплексу країни і тісно пов’язана з її розвитком. На регіональному рівні банківська система є невід’ємною складовою регіональної економічної системи. Від ефективної діяльності банків області залежить результативність взаємодії банківського сектору та регіональної економіки. Це пов’язано, у першу чергу з тим, що банківські інститути області, крім власне фінансовокредитних функцій, виконують унікальні функції системоутворення діяльності всіх суб’єктів економічних відносин по отриманню банківських послуг. А стійкість, стабільність, надійність банку починають залежати від системної організації відносин усіх учасників цієї діяльності. Банківська система Харківщини являється єдиним інституціональним механізмом, який здійснює прямі зв’язки по всіх ланках економічних відносин і за кожним конкретним їх проявом. Ці вихідні позиції визначають загальну логіку формування системи взаємодії банківського сектору і регіональної економіки Харківської області.

Функціонування банківського сектора в економіці області висуває нові вимоги щодо оцінки банківської діяльності з позицій урахування її впливу на економічний розвиток, виявлення позитивних і негативних тенденцій у розвитку банківської системи та окреслення невідкладних заходів щодо вдосконалення вихідних умов її функціонування.

Банківська система Харківської області – це система концентрації капіталу для інвестування пріоритетних проектів, вирішення регіональних проблем розвитку економіки регіону


На сучасному етапі розвитку банківництва на Україні, банківська система Харківщини є однією з провідних. На території області діє 2 регіональні банки: ПАТ «МЕГАБАНК» та ПАТ «БАНК «ГРАНТ». В регіоні працює 691 відділення 47 банків. В Харківській області представлені чотири державних банки: ПАТ «Ощадбанк», АТ «Укргазбанк», ПАТ «Укрексімбанк», ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», які мають найбільшу регіональну мережу в регіоні, що складає 321 відділення – це майже половина усіх представлених відділень в регіоні.
 
Однією з особливостей функціонування національної банківської системи є висока концентрація банківського капіталу. Зокрема, більше половини капіталу зосереджено в 20 найбільших банках. Особливе місце в банківській системі займають системоутворюючі банки, такі як Райффайзен Банк Аваль, Приватбанк, Промінвестбанк, Ощадбанк, Укрексімбанк, Укрсоцбанк та УкрСиббанк, які представлені в області 394 відділеннями, що становить більше 50% всіх банківських відділень області та дає можливість широкого доступу бізнесу та населення до фінансових ресурсів.

Упродовж останніх років у банках Харківського регіону зберігалася тенденція до зростання статутного і балансового капіталу банків, що, у свою чергу, позитивно вплинуло на рівень їх капіталізації. Слід зазначити, що протягом останніх десяти років банківські установи області активно нарощували обсяги залучення депозитних коштів клієнтів, що сприяло нарощуванню ресурсної бази та свідчило про укріплення довіри до банківської системи.

Сьогодні банківський сектор працює без помітних потрясінь, макроекономічна ситуація є сприятливою завдяки існуючим темпам економічного зростання, відсутності шоків на валютному ринку та подальшому уповільненню інфляції. 

За оцінками Національного банку, за останні півроку знизилися кредитний ризик та ризик прибутковості банківського сектору.В Харківській області сформувалася розвинена банківська система. Банківська система сьогодні працює стабільно. Банки мають стійкі внутрішні грошові надходження  – гривневі кошти зростають темпами вищими за 15% на рік, кошти клієнтів перевищують 80% загальних зобов’язань сектору. Роздрібне кредитування продовжує стрімко зростати. Темпи приросту портфеля кредитів фізичним особам зберігаються на рівні близько 40% відносно минулого року.

Ознакою розвитку банківської системи є тенденція до зростання усіх показників. Для забезпечення її подальшого стабільного функціонування та розвитку банки працюють над підвищенням рівня капіталізації, зниженням рівня ризикованості здійснюваних операцій, формуванням необхідного обсягу резервів під ризики за активними операціями, покращення якості активів і пасивів, оптимізацією витрат і доходів та підвищенням ефективності своєї діяльності. 

На сучасному етапі головним завданням банківських установ Харківської області є збереження фінансової стабільності в регіоні, а також підвищення рівня довіри населення до банківської системи.    

За останній рік приріст кредитного портфеля в Харківській області склав майже 10%. Ця тенденція зберігається в області кожного року, протягом останніх декілька років. 

За останні декілька років збільшилося кредитування в агропромислову галузь, добувну та переробну промисловості, оптову та роздрібну торгівлю, транспорт та комунікації, діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування.

Харківська область також показала хороші результати на початку 2018 року. Тільки за перше півріччя цього року в реальний сектор економіки було видано близько 165 млрд.грн. кредитного портфеля.


З 2014 року в нашій країні триває реформування фінансового сектора, але, незважаючи на те, що банківських установ стало набагато менше, вони не втратили свою нішу і продовжують успішно працювати і розвиватися. Якщо дивитися на показники щодо кредитування - вони не зменшилися, сьогодні повертається довіра до банків, про що свідчать стабільні показники по вкладах юридичних і фізичних осіб.

Сприятливий фінансовий клімат сприяє зміцненню бізнесу та всіх сфер галузей економіки, а також сприяє забезпеченню фінансової стабільності регіону. Від ефективного функціонування банківської системи залежить економічне зростання Харкова і області.

Банківська система регіону продовжує успішно працювати. Керівник області наголосила, що розвиток банківської сфери є особливо важливим у процесі інтеграції України до Європейського союзу. Вже зараз харків'яни можуть користуватися новими ідеями, новими можливостями та механізмами, які надає інтеграція до Європейського суспільства.


Ведеться робота щодо створення представництв міжнародних фінансових організацій на території Харківської області, зокрема, вже діють представництва таких міжнародних організацій, як:
  • регіональне представництво Консультативної місії Європейського Союзу у Харкові;
  • регіональне представництво офісу Європейського банку реконструкції і розвитку у Харківській області;
  • регіональне представництво Українського національного комітету Міжнародної торгової палати в Харкові (підписано Угоду про співробітництво між обласною державною адміністрацією та Українським національним комітетом Міжнародної торгової палати);
  • офіс німецького товариства міжнародного співробітництва GIZ;
  • Центр Сприяння торгівлі Соціалістичної Республіки В’єтнам у Харкові.
До взаємодії та співпраці у Харківській області долучаються представники майже двох десятків інвестиційних фондів і компаній: інституційних інвесторів, міжнародних фінансових організацій, таких, як Європейський банк реконструкції та розвитку та Європейський інвестиційний банк, які системно вкладають сьогодні в Україну, і завершуючи венчурними інвесторами, які приїхали до Харківської області із США у пошуку перспективних ІТ-стартапів.

На території Харківської області діють 45 страхових компаній, 142 аудиторські фірми, 3 інноваційних фонди, 136 інвестиційних компаній, 8 фондів підтримки підприємництва, 308 установ, які надають консультування з питань комерційної діяльності й керування та 355 небанківських фінансових установ.

У 2017 році обласною державною адміністрацією спільно з Харківським банківським союзом, Харківським університетським консорціумом і Університетом банківської справи підписано Меморандум про співпрацю щодо розвитку фінансової грамотності. У рамках Меморандуму передбачено: 

  • створення робочих груп щодо координації роботи з розробки проекту спільної Стратегії підвищення рівня фінансової грамотності населення регіону;
  • розробка проекту Стратегії підвищення рівня фінансової грамотності населення регіону, з метою визначення пріоритетних напрямів діяльності щодо підвищення рівня фінансової грамотності населення області;
  • участь у заходах з проведення Всеукраїнського турніру з фінансової грамотності;
  • проведення тренінгів для підготовки незалежних фінансових радників;
  • проведення освітніх днів в банківських установах тощо.


Розвиток банківської системи та покращення фінансового клімату в Харківській області спрямовано на створення мережі кооперативних банків для обслуговування населення та стимулювання розвитку регіональної економіки. Така система кооперативних банків дозволить зосередити грошові ресурси населення, цільове державне фінансування, кредити, отримані від комерційних банків, що дасть змогу ефективніше управляти грошовими коштами та враховувати потреби різних галузей. Такий підхід спрямований на раціональне фінансування різних секторів економіки та оперативне реагування на їх потреби, а також здешевлення кредитів для підприємств області.


Департамент економіки і міжнарожних відносин

Харківської обласної державної адміністрації