Фінансовий клімат


Одним із головних чинників забезпечення розвитку Харківської області є належне функціонування банківських установ. Банківська система області впливає в цілому на регіональний розвиток, цим самим створюючи умови для активної інвестиційної діяльності, забезпечення належного фінансування підприємств, а отже, і збільшення обсягів виробництва та зайнятості і, як наслідок, підвищення рівня життя населення. Таким чином, сприятливий фінансовий клімат Харківського регіону відіграє особливе значення і обумовлює актуальність підвищення його рівня.

Регіональна банківська система є невід’ємною складовою господарського комплексу країни і тісно пов’язана з її розвитком. На регіональному рівні банківська система є невід’ємною складовою регіональної економічної системи. Від ефективної діяльності банків області залежить результативність взаємодії банківського сектору та регіональної економіки. Це пов’язано, у першу чергу з тим, що банківські інститути області, крім власне фінансовокредитних функцій, виконують унікальні функції системоутворення діяльності всіх суб’єктів економічних відносин по отриманню банківських послуг. А стійкість, стабільність, надійність банку починають залежати від системної організації відносин усіх учасників цієї діяльності. Банківська система Харківщини являється єдиним інституціональним механізмом, який здійснює прямі зв’язки по всіх ланках економічних відносин і за кожним конкретним їх проявом. Ці вихідні позиції визначають загальну логіку формування системи взаємодії банківського сектору і регіональної економіки Харківської області.

Функціонування банківського сектора в економіці області висуває нові вимоги щодо оцінки банківської діяльності з позицій урахування її впливу на економічний розвиток, виявлення позитивних і негативних тенденцій у розвитку банківської системи та окреслення невідкладних заходів щодо вдосконалення вихідних умов її функціонування.

Банківська система Харківської області – це система концентрації капіталу для інвестування пріоритетних проектів, вирішення регіональних проблем розвитку економіки регіону


На сучасному етапі розвитку банківництва на Україні, банківська система Харківщини є однією з провідних. На території області діє 2 регіональні банки: ПАТ «МЕГАБАНК» та ПАТ «БАНК «ГРАНТ». В регіоні працює 617 відділень 47 банків. В Харківській області представлені чотири державних банки: ПАТ «Ощадбанк», АТ «Укргазбанк», ПАТ «Укрексімбанк», ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», які мають найбільшу регіональну мережу в регіоні, що складає 263 відділення.
 
Однією з особливостей функціонування національної банківської системи є висока концентрація банківського капіталу. Зокрема, більше половини капіталу зосереджено в 20 найбільших банках. Особливе місце в банківській системі займають системоутворюючі банки, такі як Райффайзен Банк Аваль, Приватбанк, Промінвестбанк, Ощадбанк, Укрексімбанк, Укрсоцбанк, УкрСиббанк та Мегабанк, які представлені в області 437 відділеннями, що становить 70,8% всіх банківських відділень області та дає можливість широкого доступу бізнесу та населення до фінансових ресурсів.

Упродовж останніх років у банках Харківського регіону зберігалася тенденція до зростання статутного і балансового капіталу банків, що, у свою чергу, позитивно вплинуло на рівень їх капіталізації. Слід зазначити, що протягом останніх десяти років банківські установи області активно нарощували обсяги залучення депозитних коштів клієнтів, що сприяло нарощуванню ресурсної бази та свідчило про укріплення довіри до банківської системи.

Сьогодні банківський сектор працює без помітних потрясінь, макроекономічна ситуація є сприятливою завдяки існуючим темпам економічного зростання, відсутності шоків на валютному ринку та подальшому уповільненню інфляції. 
У 2018 році стан банківського сектору покращився – після більш як трирічної кризи практично всі ключові показники роботи банків мали позитивну динаміку. Темп припливу коштів населення до банків стабільно високий. Банки прискорили кредитування населення та розпочали нове кредитування бізнесу.

Частка безготівкових розрахунків з використанням платіжних карток збільшилась до 39% та за останні 5 років зросла більш ніж утричі (12% – станом на 01.01.2013). Кількість платіжних карток населення в Харківський області за 2017 рік збільшилась на 5%, або на 201 тис. карток, і на початок 2018 року становила 4 202 тис. карток

На сучасному етапі головним завданням банківських установ Харківської області є збереження фінансової стабільності в регіоні, а також підвищення рівня довіри населення до банківської системи.    

Протягом звітного періоду  Харківська область входить у трійку лідерів за кількістю кредитів у східному регіоні України. У березні 2019 року кредити, надані депозитними корпораціями у національній валюті становили: нефінансовим корпораціям – 15 770 млн. грн., що на 23,0% більше порівняно зі звітним періодом попереднього року, домашнім господарствам – 8 161 млн. грн., які збільшились на 27%. 

Депозити, залучені на рахунки нефінансових корпорацій у національній валюті становили – 7 848 млн. грн., та збільшились на 15,3% порівняно зі звітним періодом попереднього року, домашніх господарств – 19 593 млн. грн., та збільшились на 16,8% за рік. 


Банківська система регіону продовжує успішно працювати. Керівник області наголосила, що розвиток банківської сфери є особливо важливим у процесі інтеграції України до Європейського союзу. Вже зараз харків'яни можуть користуватися новими ідеями, новими можливостями та механізмами, які надає інтеграція до Європейського суспільства.


У рамках нової стратегії ЄБРР визначив п’ять основних напрямків роботи:
  1. Підтримка приватизації та комерціалізації підприємств державного сектору управління.
  2. Підтримка верховенства права: конкуренції та рівних правил гри у приватному секторі через підтримку компаній: які дотримуються найвищих стандартів корпоративних практик.
  3. Зміцнення енергетичної безпеки через підтримку ефективного регуляторного середовища, ринкову лібералізацію, диверсифікацію та збільшення видобутку енергоносіїв, а також покращення енергоефективності.
  4. Сприяння стійкості фінансової системи через зміцнення банківського сектору та паралельний розвиток ринків капіталу та іншого небанківського фінансування.
  5. Покращення інтегрованості економіки через сприяння торгівлі та інвестиціям, розширення інфраструктурних зв’язків та підтримку наближення до стандартів ЄС.


Станом на грудень 2018 року ЄБРР реалізовує в Україні загалом 410 проектів на загальну суму в 12,945 млрд.євро. 

ЄБРР працює лише на комерційних засадах. Банк надає виключно цільові кредити під конкретні проекти приватним і державним структурам. Крім цільових кредитів ЄБРР здійснює прямі інвестиції, а також надає технічну допомогу. 

ЄБРР є акціонером Мегабанку вже десять років. Початковий пакет акцій було придбано в 2009 році, а потім розширено в 2015 році (ЄБРР володіє 15% АТ «Мегабанк»). ЄБРР підтримує Банк за допомогою своїх фінансових продуктів: Програми сприяння торгівлі (Trade Facilitation Programme), ліній кредитування малого та середнього бізнеса, програм кредитування енергоефективності тощо.

Також, за інформацією Харківського Офісу ЄБРР в 2018 році розпочато реалізацію 20 проектів у сфері консалтингу за напрямками: маркетинг, розробка веб-ресурсів, впровадження систем якості, організаційний розвиток підприємства, розробка стратегії розвитку підприємства.

До взаємодії та співпраці у Харківській області долучаються представники майже двох десятків інвестиційних фондів і компаній: інституційних інвесторів, міжнародних фінансових організацій, таких, як Європейський банк реконструкції та розвитку та Європейський інвестиційний банк, які системно вкладають сьогодні в Україну, і завершуючи венчурними інвесторами, які приїхали до Харківської області із США у пошуку перспективних ІТ-стартапів.

За даними Головного управління статистики у Харківській області, на території Харківської області діють 43 страхових компанії, 143 аудиторських фірм, 2 інноваційних фондів, 143 інвестиційних компаній, 8 фондів підтримки підприємництва, 337 установ, які надають консультування з питань комерційної діяльності й керування та 363 небанківських фінансових установ.

У рамках Меморандуму про співпрацю щодо розвитку фінансової грамотності між Харківською обласною державною адміністрацією, Харківським банківським союзом, громадською організацією «Харківський університетський консорціум» та Харківським навчально-науковим інститутом Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи», на виконання Стратегії підвищення фінансової грамотності населення Харківської області проводиться робота у Навчально-тренувальному комплексі «FinTech» з підвищення рівня фінансової грамотності на базі Харківського навчально-наукового інституту Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи». 

Заходи із фінансової грамотності проводяться для учнів загальноосвітніх шкіл, студентів, підготовчих курсів для іноземних громадян, пенсіонерів та бажаючих опанувати фінансову грамотність. 

Починаючи з 2017 року щорічно проводиться Регіональний турнір з фінансової грамотності на Кубок голови Харківської обласної державної адміністрації, що підтверджує важливість та актуальність питання розвитку та навчання молоді Харківщини в напрямку підвищення рівня фінансової грамотності. Команди Харківської області постійно демонструють свої вміння управляти особистими фінансами.


Розвиток банківської системи та покращення фінансового клімату в Харківській області спрямовано на створення мережі кооперативних банків для обслуговування населення та стимулювання розвитку регіональної економіки. Така система кооперативних банків дозволить зосередити грошові ресурси населення, цільове державне фінансування, кредити, отримані від комерційних банків, що дасть змогу ефективніше управляти грошовими коштами та враховувати потреби різних галузей. Такий підхід спрямований на раціональне фінансування різних секторів економіки та оперативне реагування на їх потреби, а також здешевлення кредитів для підприємств області.


Департамент економіки і міжнарожних відносин

Харківської обласної державної адміністрації