Паливно-енергетичний комплекс


Характерна особливість Харківської області - наявність власної сировинної бази та можливість забезпечення всіх галузей економіки регіону електроенергією та природним газом. Видобування регіону складає майже 30% виробничого потенціалу області.  

Харківська область  знаходиться на території Дніпровсько-Прип'ятської нафтогазоносної провінції та Юзівського родовища і  ось уже років 60 є одним з головних добувачів вуглеводнів в Україні.

Регіон дає майже 50% газу, що видобувається в Україні.  На території Харківської області активно ведуть видобуток вуглеводнів майже два десятки державних і приватних компаній.  

На першому місці - держава в особі ПАТ «Укргазвидобування» (видобуває 75% газу і 20% нафти і газового конденсату від всеукраїнського обсягу) і «Укрнафти» (відповідно - близько 70% нафти і 10% газу). 

Газодобувний потенціал Харківської області характеризується великим обсягом здійснених геологорозвідувальних робіт по свердловинах та досвідом засвоєння сучасних технологій і високим кадровим потенціалом БУ «Укрбургаз».

Визначними на території Харківської області  є такі родовища газу - Кубашівське, Карайкозовське, Клубанівсько - Зубренківське, Деркачівсько-Войтенківське, Огульцівське, Юліївське, Пегедівське, Рокитнянське, Ржавецьке, Роганське, Мар'їнське , Хмарівське, Платовське, ,Денисівське, Гінеєвська структура, Васищевське та Островерхівське газоконденсатне родовища Сахалінське нафтогазове родовище. 

На території області розвідано Петрівське й Лозівське родовища кам’яного вугілля. Також розвідано родовища  нафти - Козіївське та Дружелюбівське.

На території області розробляється 65 родовищ, які розкриті 1,5 тисячами пробуреними пошуковими, розвідувальними та експлуатаційними свердловинами, середньорічний обсяг видобування природного газу на території області складає близько 9 млрд.м³.

 Стабілізувати видобуток на довготривалий період, тим більше його нарощувати можливо лише за рахунок постійної розробки нових, значних за запасами родовищ і покладів, для цього необхідне проводити широкомасштабні пошуково-розвідувальні роботи, щоб забезпечити приріст розвіданих запасів над їх видобутком.

Існуючі запаси вуглеводів та їх прогнозні поклади на вже відкритих родовищах Харківської області дозволяють поступово протягом 10 років збільшити видобуток газу і газоконденсату не менше, ніж у 2 рази (додатково до 4 млрд. м3 щорічно з 2020 року) за рахунок вітчизняних технологій відновлення ліквідованих і тампонованих свердловин, буріння бокових стовбурів і технологій надглибокого буріння. Для цього Харківська область володіє значною цільністю та концентрацією свердловин.  

До складу галузі входять: філія ГПУ «Шебелинкагазвидобування» ПАТ «Укргазвидобування», видобуток газу, газового конденсату та нафти;  Виробничий підрозділ "Шебелинське відділення переробки газового конденсату та нафти" Філія "Управління з переробки газу та газового конденсату ПАТ «Укргазвидобування» , яке виробляє: бензин автомобільний   А-76, АІ-92 етилований; дизельне паливо; уайт-спіріт; бензин прямогонний; зріджений газ;  Бурове управління «Укрбургаз» – лідер з будівництва газових і нафтових свердловин в Україні ; Управління магістральних газопроводів «Харківтрансгаз» , ПАТ «Харківгаз» та ПАТ «Харківміськгаз», які транспортують природний газ в області та за її межі, а також ТОВ «ХАРКІВГАЗ ЗБУТ», яке забезпечує газопостачання споживачів області та м. Харкова. Що найцінніше – підприємства галузі не тільки видобувають, а й переробляють сировину у продукти нафтопереробки та коксу, та розподіляють електроенергію, газ та водні ресурси, тим самим створюючи потужний паливно-енергетичний комплекс на території області.

Паливно-енергетичний комплекс Харківщини має унікальні властивості: область знаходиться у сприятливому становищі у порівнянні з іншими областями України з точки зору наявності природних ресурсів та діючої комунікаційної системи збору, транспортування, підготовки і переробки вуглеводної сировини,  генеруючих потужностей та підприємств енергетичного машинобудування. До паливно-енергетичного комплексу області входять понад 50 підприємств та організацій, на яких працює близько 40 тис. чоловік. Частка обсягу реалізації комплексу складає 46% усієї промисловості Харківського регіону.

Північна електроенергетична система з експлуатації магістральних електричних мереж ДП «НЕК «Укренерго» у межах трьох областей (Харківської, Сумської і Полтавської)  виконує оперативно-диспетчерське управління електростанціями, розташованими на території цих областей та мережами обласних енергопостачальних компаній.

Потужності підприємств енергетики дозволяють забезпечити енергоносіями всіх споживачів регіону.

Генерація електроенергії здійснюється електростанціями та теплоелектроцентралями, які знаходяться на території області: Зміївська ТЕС ПАТ «Центренерго», ПрАТ «Харківська ТЕЦ-5», філія «Теплоелектроцентраль» ТОВ «ДВ нафтогазовидобувна компанія», Філія Теплоелектроцентраль КП «Харківські теплові мережі» та Червонооскільська ГЕС, сумарна встановлена потужність яких складає майже 3000 МВт.

Передачу і постачання електроенергії в області виконує АК «Харківобленерго» з обсягом постачання в середньому 8 млрд. кВт·год. на рік. При цьому споживання електроенергії в області складає 83 % від обсягу власного виробництва.

Харківська область володіє значним науковим потенціалом, який забезпечує перспективний комплексний розвиток виробничих підприємств електроенергетики та паливної галузі: ДП «Харківський науково-дослідний інститут комплексної автоматизації»;  Державний проектно-вишукувальний та науково-дослідний інститут «Укренергомережпроект»; ПАТ «Укргідропроект»; Інститут проблем машинобудування НАН України, НТУ «Харківський політехнічний інститут», Українська інженерно-педагогічна академія, ПАТ «Науково-дослідний, проектно-технологічний та конструкторський інститут «Укркраненерго»; Український науково-дослідний інститут природних газів УкрНДІгаз; Науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут автоматизованих систем управління транспортом газу («НДПІАСУтрансгаз»); Державний науково-дослідний інститут організації і механізації шахтного будівництва;  ПАТ «Турбогаз» та багато інших.


Департамент економіки і міжнарожних відносин

Харківської обласної державної адміністрації