Сільськогосподарська галузь Харківщини


Агропромисловий комплекс – це поєднання ланок підприємств, діяльність яких пов’язана з виробництвом, переробкою та збутом сільськогосподарської продукції.

Потужності підприємств з виробництва харчових продуктів забезпечують потреби населення області в хлібобулочній, м’ясній, молочній, борошномельно-круп’яній, цукровій та іншій продукції, а підприємства з виробництва кондитерських виробів, молочних консервів, алкогольних напоїв, олійно-жирової продукції та тютюнових виробів мають експортний потенціал.

Харківська область традиційно перебуває серед лідерів з випуску багатьох продовольчих товарів. У регіоні налічується майже 170 підприємств з виробництва харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів. Продукція підприємств відома, як в Україні так і за її межами.


Одним  з найважливіших магістральних пріоритетів економічного розвитку Харківщини є зміцнення стійкої бази розвитку сільського господарства 


Нинішнє значення питомої ваги сільського господарства в загальному ВРП регіону вже  значно перевищує загальноєвропейські показники. Застосування прогресивних агротехнологій у поєднанні з багатими природними ресурсами вже забезпечило та забезпечить  в найближчому майбутньому зростання продуктивності праці на сільгосппідприємствах області в рази .

2414 тис. га , або 76,8% загальної площі області є площами сільськогосподарських угідь. Цей показник є третім за рейтингом в державі. Тож не підлягає сумніву, що саме Харківщині належить вагомий внесок у зміцнення позицій України як однієї з провідних країн-експортерів рослинницької продукції, передусім пшениці. Область постійно займає ведучі позиції за валовим збором пшениці та соняшнику.


Не дивно, що Харківщина є одним із провідних постачальників тваринницької продукції на внутрішньому ринку України.


Не зважаючи на високий рейтинг по таким показникам як чисельність поголів’я дійної череди та її продуктивність, існуючі тваринницькі підприємства поки що здатні задовольнити внутрішньообласний попит на м’ясо та молоко лише наполовину. Це обумовлює надзвичайно високий актуальний інвестиційний потенціал галузі. 

Окрім впровадження ефективніших с точки зору сталого розвитку підходів господарювання в галузі і нарощування обсягів переробки сільгоспсировини в кожному районі області, агропромисловий комплекс Харківщини володіє знаними резервами для забезпечення низьковуглецевого енергоефективного розвитку. Існує високий потенціал сировини для виробництва паливних пеллет і брекетів.

Потенціал сировини лісогосподарських підприємств, соломи, зернових і масличних культур складає понад 3,2 млн. т. Крім того, розрахунковий потенціал біогазу, що може бути отриманий з відходів тваринництва середньостатистичного району області, складає 3000 мВт*год на рік, що відповідає економії біля 50 млн. кубометрів природного газу.

Вже зараз питома вага сільськогосподарського виробництва у валовому регіональному продукті (ВРП) дорівнює 11,1%.  Розширення експортних можливостей, залучення інвестицій у сферу переробки сільгосппродукції  неминуче приведе до збільшення загальної частки галузі  в економіці регіону до розмірів основної.


Департамент економіки і міжнарожних відносин

Харківської обласної державної адміністрації