Кластери


Протягом останніх десятиліть кластерні ініціативи перетворилися в світі у важливу складову регіональних політик залучення прямих зарубіжних інвестицій. Як показує міжнародний досвід, особливістю економічних кластерів є полегшення доступу до капіталу, оскільки концентрація підприємств, організацій, фірм, які беруть в них участь, формує сприятливий клімат для виникнення сукупних внутрішніх кредитних ресурсів, а також залучає венчурний капітал, прямі іноземні інвестиції й нові технології. З часом кластери, що діють результативно, притягують крупні інвестиції і увагу уряду, дають роботу безлічі малих підприємств, впливають ра розвиток регіону.

Діяльність кластерних об’єднань, яка базується на постійному інноваційному розвитку, дозволяє інвесторам легше знаходити привабливих партнерів, оцінювати перспективи інвестиційних проектів, залучати необхідні місцеві ресурси та хеджувати ризики. Зі свого боку, учасники динамічних кластерних об’єднань постійно потребують інвестиційного забезпечення та відповідально підходять до роботи з інвесторами. Також, у межах кластерів полегшується розподіл інвестиційних ресурсів.

В умовах введення в дію угоди про асоціацію України з ЄС та практичного втілення в життя євроінтеграційного зовнішньоекономічного курсу України особливого значення набуває і те, що кластерна політика Харківської області є основою забезпечення конкурентоспроможності бізнесу та регіону в країнах ЄС.

Як наслідок, в Харківській області розпочато побудову кластерної системи розвитку промисловості та механізму залучення інвестицій, який базується на підтримці кластерних ініціатив.

Обрана в області політика переходу від економіки фірм до економіки кластерів означає перехід до нової форми спільної праці, при якій координація діяльності здійснюється на основі вільного інформаційного обміну по горизонталі, обміну знаннями, вміннями і навичками, спільного використання нематеріальних активів. Кластерний підхід відкриває новий підхід до організації та управління соціально-економічним розвитком регіону, заснований на наукових, адаптивних та інноваційних принципах.

Основними складовими механізму залучення інвестицій є виявлення привабливих кластерів та їхня пріоритезація з точки зору залучення інвестицій, побудова регіональної екосистеми підтримки кластерних ініціатив, а також сприяння діючим кластерним ініціативам у роботі з інвесторами. 

В області передбачено формування та розвиток кластерів з таких напрямків: виробництво та переробка сільськогосподарської продукції і випуск продуктів харчування; енергетика та машинобудування; фармацевтика та охорона здоров’я; інформаційні технології та освіта; високотехнологічні виробництва. За деякими з цих напрямів динамічно розвиваються такі кластерні ініціативи як Kharkiv IT Cluster, Agrofood Cluster Kharkiv, Kharkiv Fashion Cluster та інноваційний аерокосмічний кластер “Мехатроніка”.  Розглядається можливість появи кластерних ініціатив на базі новостворених об’єднаних територіальних громад. 

Також, у квітні 2018 року на круглому столі «Регіональна політика економічної євроінтеграції на основі кластерного підходу»,  який відбувся  в межах проекту Team Europe за підтримки Представництва ЄС в Україні, учасники погодилися започаткувати створення регіональної платформи підтримки розвитку економічних кластерів, здатних до успішної співпраці з кластерами ЄС.  Партнерами круглого столу були Департамент економіки і міжнародних відносин Харківської обласної державної адміністрації, Відокремлений підрозділ «Центру розвитку місцевого самоврядування» у Харківській області, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Каразінська школа бізнесу, Асоціація приватних роботодавців, портал англомовних новин Kharkiv Observer. 

ТАКИМ ЧИНОМ, СТВОРЕНО НЕОБХІДНІ ПЕРЕДУМОВИ ДЛЯ РОЗВИТКУ КЛАСТЕРНОЇ СИСТЕМИ В ОБЛАСТІ ТА ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ.


Департамент економіки і міжнарожних відносин

Харківської обласної державної адміністрації