Аерокосмічний кластер «Мехатроніка»


КОЛИ СТВОРЕНО КЛАСТЕР

Провідні підприємства аерокосмічної галузі України спільно з НТУ «ХПІ», ХНУРЕ, НАУ ім. М. Є. Жуковського «ХАІ» та ХНУ ім. В.Н. Каразіна на конференції в ПАТ «ФЕД» 11 грудня 2015 року створили регіональний аерокосмічний кластер «Мехатроніка». НТУ «ХПІ» став ініціатором створення регіонального аерокосмічного кластера «Мехатроніка».


ПРО НАС

До складу Кластеру входять:  ДП «АНТОНОВ»,  ПАТ «ФЕД»,  Національний  аерокосмічний університет імені М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»,  Харківський національний університет радіоелектроніки, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна, АТ «МОТОР СІЧ», ДП «Запорізьке машинобудівне конструкторське бюро «Прогрес» ім. Академіка О.Г. Івченка».


МЕТА

Удосконалення процесу підготовки висококваліфікованих кадрів для підприємств аерокосмічної галузі, виконання наукових досліджень і розробок, покликаних вирішувати актуальні проблеми цих підприємств.


ЗАВДАННЯ:

  • підвищення конкурентоздатності кожного підприємства на основі ефективного використання взаємодії між підприємствами в процесі повного циклу створення продукції;
  • створення конкурентоздатної продукції з високою доданою вартістю;
  • створення нових високопродуктивних високооплачуваних робочих місць;
  • інтеграція у світову еліту виробників авіаційної, аерокосмічної та інших видів наукоємної техніки. 


  Департамент економіки і міжнарожних відносин

  Харківської обласної державної адміністрації