Міжнародне співробітництво


Харківська область реалізує активну торговельну стратегію як на зовнішньому, так і на внутрішньому ринках України. Це забезпечує гнучкість і високу стійкість регіональної економіки до зовнішніх впливів та змін кон’юнктури.

Регіон має найбільш прогресивну структуру експорту серед усіх областей України. Її перевагами є:

  • Домінування товарів із високою доданою вартістю. Їх питома вага стабільно перевищує 60%, що є одним із найкращих показників не лише в Україні, а й в усій Східній Європі.
  • Високий ступінь продуктової диверсифікації. Частка найбільших п’яти груп товарів у загальному обсязі експорту не перевищує 45%, на відміну від решти індустріальних областей України, де цей показник сягає 80–90%. 

Стратегічним пріоритетом для регіону є диверсифікація зовнішньоекономічних зв’язків. Для активізації міжнародного співробітництва, підтримки експорту та залучення інвестицій Харківська область першою в Україні розвиває власну спеціалізовану інфраструктуру за кордоном.

Також область активно конкурує за розміщення представництв міжнародних організацій на її території. Створені та успішно діють представницькі офіси Харківської області у Вашингтоні (США) та Харбіні (КНР). На території Харківської області у 2016 році відкрито Представництво Консультативної місії Європейського Союзу, а також регіональний офіс ЄБРР, що є найбільшим інвестором до України.

експорт та імпорт регіону, міжнародне співробітництво, залучення інвестицій

Головними експортними галузями є виробництво готових харчових продуктів, машини та обладнання і продукти рослинного походження. Географія експорту товарів та послуг дуже велика, та значна питома вага експорту припадає на країни Європи і Азії, та розподілена між іншими країнами з усього світу.

експорт та імпорт регіону, міжнародне співробітництво, залучення інвестицій

експорт та імпорт регіону, міжнародне співробітництво, залучення інвестицій

За 2018 рік зовнішньоторговельний оборот товарами та послугами Харківської області склав 3 млрд 408,1 млн дол. США і збільшився майже на 8% у порівнянні з попереднім роком.

Експортне постачання промислової продукції склало більше 1 млрд дол. США, або 86,4% від загального обсягу експорту області. З них третина - постачання продукції машинобудування. За 2018 року експорт машинобудівної продукції збільшився на 16% і склав майже 386,6 млн дол.

Співпраця з міжнародними партнерами має перспективу і має розвиватися. Для цього в Харківській області є все. Є зацікавленість бізнесу. Є підтримка з боку регіональної влади всіх проектів, спрямованих на розвиток, на створення нових робочих місць і нових можливостей для ділових і наукових кіл Харківщини.

Для розвитку зовнішньоекономічної діяльності Харківська область віддає перевагу промисловій сфері, сільському господарстві, галузі фармації при виборі напрямів модернізації регіональної економіки. Зважаючи на темпи і масштаби процесів глобалізації світового господарства, у тривалій перспективі для утримання своїх позицій Харківщина з її значним потенціалом спрямовує свої ресурси на модернізацію галузевих структур економіки. Своєю метою у зовнішньоекономічному розвитку Харківська область становить перехід від зовнішньої торгівлі сировиною і матеріалами до експорту наукоємної і високотехнологічної продукції, що потребує створення інноваційної інфраструктури, інтеграції наукових закладів і бізнесу. Робота в даній сфері передбачає активізацію трансферу знань, розвиток міжнародної співпраці у галузі науки і інновацій, широке упровадження новітніх технологій на підприємствах області.

Для активізації зовнішньоторговельної діяльності та підтримки регіональних товаровиробників керівництвом Харківської області розроблено та впроваджуються комплексні заходи, спрямовані на підвищення поінформованості представників ділових кіл про можливості виходу вітчизняної продукції на зовнішні ринки, особливості та умови ведення бізнесу в інших країнах.

Пріоритетними напрямами для економічного і соціального розвитку Харківської області на найближчі роки є інтенсифікація зовнішньоекономічної діяльності, стимулювання виходу продукції харківських товаровиробників на зовнішні ринки, формування іміджу Харківської області як безпечного і комфортного для ведення бізнесу регіону.


Департамент економіки і міжнарожних відносин

Харківської обласної державної адміністрації