Регіональні програми розвитку


Пріоритетами інвестиційної політики Харківщини визначено реалізацію основних напрямків розвитку економіки Харківської області. Виходячи з напрямів розвитку економіки, керівництвом області виконуються заходи щодо реалізації інвестиційних проектів-програм, здійснення яких має стратегічне значення для соціально-економічного розвитку області. Напрями соціально-економічного розвитку регіону формують нове стратегічне бачення розвитку Харківської області як одного з опорних центрів загальноєвропейської поліцентричної системи метрополітенських регіонів.


Зазначене бачення розкривається у цільовому сценарії розвитку області. Цільовий сценарій передбачає досягнення стабільного зростання якості життя населення Харківщини, формування умов для збереження та примноження якісного людського капіталу регіону на основі активізації міжнародного співробітництва, енергоресурсоефективної модернізації основних засобів, залучення інвестицій у реальний сектор економіки, передусім, галузі переробної та видобувної промисловості, сільське господарство, енергетику, будівництво та житлово-комунальне господарство, нарощування експортних можливостей підприємств та організацій області за рахунок диверсифікації зовнішніх ринків, стимулювання розвитку науково-освітніх, дослідницьких, інжинірингових послуг та інформаційних технологій як основи інноваційно орієнтованого сервісного сектору економіки регіону. Важливими умовами стійкого збалансованого соціально-економічного розвитку Харківщини визначено підвищення рівня енергетичної та екологічної безпеки регіону, а також застосування сучасних європейських підходів до просторового розвитку для зменшення територіальних диспропорцій.


Для створення комплексної системи розвитку області та здійснення єдиної інвестиційної політики розроблено та впроваджуються регіональні програми розвитку, які гармонізовано зі стратегічними та операційними цілями розвитку Харківської області та стратегічними пріоритетами держави.


КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ТА ЗРОСТАННЯ ВАЛОВОГО РЕГІОНАЛЬНОГО ПРОДУКТУ (ВРП)


ЗМЕНШЕННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ДИСПРОПОРЦІЙ У ЯКОСТІ ЖИТТЯ ТА ПОЛІЦЕНТРИЧНИЙ РОЗВИТОК

ЕФЕКТИВНЕ УПРАВЛІННЯ МІСЦЕВИМ РОЗВИТКОМ

СПРИЯННЯ РОЗВИТКУ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

РОЗВИТОК ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ.

ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙ.

РОЗВИТОК МОЛОДІЖНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА.

СПРИЯННЯ РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОГО БІЗНЕСУ ДЛЯ ПРЕДСТАВНИКІВ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА.

МІЖНАРОДНЕ, МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ
ТА ТРАНСКОРДОННЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

ПІДВИЩЕННЯ ПРОФЕСІЙНОГО РІВНЯ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ У ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ. ПОШУК НОВИХ ШЛЯХІВ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА

ПІДТРИМКА ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ ІНІЦІАТИВ ВПО, ВЕТЕРАНІВ АТО, МОЛОДІ ТА ІНШИХ КАТЕГОРІЙ БЕЗРОБІТНИХ

ЗАХИСТ ПРАВ ТА ІНТЕРЕСІВ ПІДПРИЄМЦІВДепартамент економіки і міжнарожних відносин

Харківської обласної державної адміністрації