Стратегічні напрямки розвитку


Сталий розвиток регіону неможливий без визначення напрямів та пріоритетів, розуміння нагальних потреб та вимог часу,  творчості та новаторства в методах і наполегливості в реалізації окреслених цілей . Україна як держава має Стратегію сталого розвитку «Україна – 2020».
Харківська область є однією з знакових, визначальних  областей  держави, і невипадково вибрана для пілотної стратегії розумних спеціалізацій, що визначена директивою ЕС як пілотна для країн східного партнерства.
Без сумніву - поступальний рух регіону можливий лише у відповідності до положень Стратегії сталого розвитку «Україна – 2020» та Стратегії розумного, стійкого та всеосяжного зростання Європейського Союзу «Європа 2020», що і окреслено в Стратегії розвитку Харківської області на період до 2020 року.
Цей надважливий для регіону документ визначає ключові особливості та пріоритетні напрями соціально-економічного розвитку, формує нове стратегічне бачення розвитку Харківської області як одного з опорних центрів загальноєвропейської поліцентричної системи метрополітенських регіонів.  
Цільовий сценарій стабільного зростання якості життя, збереження та примноження якісного людського капіталу, збереження енергоресурсів, залучення інвестицій, зростання експорту, розвиток науково-освітніх, дослідницьких, інжинірингових послуг, інформаційних технологій дозволить створити основи інноваційно орієнтованої регіональної економіки.
Важливими умовами стійкого збалансованого соціально-економічного розвитку Харківщини визначено підвищення рівня енергетичної та екологічної безпеки регіону, а також застосування сучасних європейських підходів до просторового розвитку для зменшення територіальних диспропорцій. 
Стратегія розвитку регіону є базою для створення комплексної системи стратегічного планування в області,  гармонізації регіональних програм зі стратегічними та операційними цілями розвитку як Харківської області, так і стратегічними пріоритетами держави.

Департамент економіки і міжнарожних відносин

Харківської обласної державної адміністрації