Зайнятість та трудовий потенціал


Ринок праці Харківської області виконує важливі функції, однією з яких є забезпечення ефективного, раціонального використання трудового потенціалу у галузевому та територіальному аспекті.

Кількість трудових ресурсів регіону прямо пов’язана з кількістю його населення. За кількістю населення Харківська область займає 4 місце серед регіонів держави. Упродовж 2018 року міграційний приріст становив 4534 осіб.

Економічно активне населення – це населення обох статей віком від 15-70 років, яке протягом певного періоду забезпечує пропозицію робочої сили для виробництва товарів і послуг. До економічно активних віднесені особи, що зайняті економічною діяльністю, яка приносить дохід. В Харківській області чисельність економічно активного населення віком 15–70 років у 2018 році становила 1329,6 тис. осіб, з них 1258,9 тис. осіб, або 94,7%, були зайняті економічною діяльністю, решта – не мали роботи, але активно її шукали.

Зайняте населення області складає 1258,9 тис. осіб і має тенденцію до збільшення. 2019 рік почався позитивними тенденціями щодо зростання рівня зайнятості та скорочення безробіття.

Рівень безробіття складає 5,3% і має тенденцію до зниження.
НАЙНИЖЧИЙ РІВЕНЬ БЕЗРОБІТТЯ СЕРЕД РЕГІОНІВ УКРАЇНИ!

На сьогодні Харківщина є одним з лідерів серед регіонів країни за ефективністю ринку праці.


Ринок праці області охоплює Харківській обласний центр зайнятості, який проводить постійний моніторинг та аналіз показників зайнятості населення та його трудового потенціалу. Діяльність регіонального центру зайнятості спрямована на всебічне покращення ринку праці: 

 • пошук підходящої роботи та сприяння у працевлаштуванні;
 • залучення до громадських та інших робіт тимчасового характеру;
 • професійна підготовка або перепідготовка, підвищення кваліфікації у професійно-технічних та вищих навчальних закладах, у тому числі в навчальних закладах державної служби зайнятості, на підприємствах, в установах, організаціях;
 • надання ваучера для підтримання конкурентоспроможності деяких категорій громадян шляхом перепідготовки, спеціалізації, підвищення кваліфікації;
 • профорієнтація;
 • інформаційні та консультаційні послуги, пов'язані з працевлаштуванням;
 • надання допомоги по безробіттю, у тому числі одноразової її виплати для організації безробітним підприємницької діяльності. 

Завдяки підвищенню результативності роботи щодо оперативного працевлаштування громадян, кількість безробітних станом на 1 квітня 2019 року скоротилася на 3,4%. Кількість отримувачів допомоги по безробіттю скоротилася на 3,4%.

Кількість вакансій, заявлених роботодавцями до державної служби зайнятості, станом на 1 квітня 2019 року зросла на 6%.
За професійними групами: найбільший попит роботодавців спостерігається на кваліфікованих робітників з інструментом (24%), робітників з обслуговування, експлуатації та контролювання за роботою технологічного устаткування, складання устаткування та машин (18%), на робітників найпростіших професій (12%) та професіоналів (12%).

Також затребувані працівники сфери послуг (продавці, кухарі, охоронники, офіціанти, бармени, молодші медичні сестри, перукарі тощо).

У сільськогосподарському секторі – трактористи, робітники фермерського господарства, робітники з комплексного обслуговування сільськогосподарського виробництва, овочівники, птахівники, тваринники та лісоруби.

Залишається високим попит на професіоналів та фахівців з досвідом роботи - бухгалтерів, спеціалістів держаної служби, вчителів, інженерів різних галузей, фармацевтів, провізорів,  ІТ- фахівців, менеджерів, а також економістів. 

Серед найпростіших професій найбільш затребувані підсобні робітники, вантажники, прибиральники, двірники, комірники  та укладальники-пакувальники.  

Одним із головних чинників та складових трудового потенціалу області є рівень освіти, спеціалізації і кваліфікації населення та трудові можливості, що можуть бути залучені до розвитку підприємств та економіки регіону в цілому. Харківська область є одним з найбільш урбанізованих регіонів країни, де сконцентрована найбільша мережа освітніх установ, що налічує 80 закладів віщої освіти, які готують фахівців за різними спеціальностями для багатьох секторів економіки. 

Харківська область історично розвивалася як науковий центр європейського масштабу. Сьогодні тут сконцентровано майже 60% основних засобів науково-технічної діяльності, 15% усіх науково-дослідних інститутів, 20% конструкторських організацій України.

Освітні заклади Харківської області готують спеціалістів із різних галузей економіки та забезпечують майбутніми фахівцями державні установи, виробничі підприємства, сервісні офіси, торгівельні компанії, фермерські господарства, культурно-розважальні комплекси як в Україні, так і за її межами.

Сьогодні для Харківської області важливим є перехід до інноваційної моделі економічного розвитку, поступової інтеграції у європейську економічну систему. Для впровадження цих стратегічних завдань Харківська область створює всі умови для ефективного використання трудового потенціалу регіону - висококваліфікованих працівників, що у сукупності становлять сучасні продуктивні здібності та здійснюють перетворення. Концентрація трудового потенціалу, його розвиток та раціональне використання дозволить забезпечити конкурентоспроможність регіональних підприємств та прогрес у їх розвитку.


Державна служба зайнятості щороку посилює свої позиції в сфері міжнародного співробітництва, бере активну участь в налагодженні міжнародних зв’язків.

Основні напрямки міжнародної діяльності Державної служби зайнятості України:

 • розширення існуючих контактів з іноземними партнерами та іншими установами країн Європи, близього Сходу та ін.;
 • співпраця з міністерствами, відомствами, посольствами іноземних країн в Україні та іншими установами й організаціями з питань міжнародної діяльності;
 • удосконалення двостороннього співробітництва в сфері трудової міграції;
 • поглиблення співпраці із міжнародними організаціями, такими як: Міжнародна організація праці, Міжнародна організація з міграції, Програма розвитку ООН, Управління Верховного Комісара ООН у справах біженців, Данська рада у справах біженців, USAID тощо;
 • членство у Всесвітній Асоціації Служб Зайнятості.
В області також реалізується  комплексна Програма соціального захисту населення Харківської області, яка передбачає підтримку найбільш незахищених верств населення, а саме тієї категорії громадян, які за віком чи за станом здоров’я або у зв’язку з ситуацією, що склалась на ринку праці, перебувають у скрутному становищі; забезпечення соціального захисту та підтримки інвалідів, ветеранів війни та праці, бездомних громадян та осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; створення умов для безперешкодного доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями до об’єктів інфраструктури тощо.

В області здійснюють діяльність: 43 місцеві управління соціального захисту населення; 42 територіальних центри соціального обслуговування; 44 центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді.

В області постійно діють Програми зайнятості населення Харківської області, затверджені рішеннями Харківської обласної ради та спрямовані на поліпшення трудового потенціалу регіону.

Одним з проектів, направлених на реалізацію права громадян на працю, є Пілотний проект «Рука допомоги», який, відповідно до рішення Уряду, триває у Харківській області. Проект ініційований Міністерством соціальної політики України за підтримки Світового Банку. 

Урядом передбачено, що його учасниками можуть бути внутрішньо переміщені особи та така категорія громадян як члени малозабезпечених сімей, які отримують державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям.

Залучення учасників відбувається за трьома напрямами:

 • отримання фінансової допомоги для організації власного бізнесу;
 • участь у громадських роботах;
 • сприяння працевлаштуванню, в т.ч. на нові робочі місця.    Департамент економіки і міжнарожних відносин

    Харківської обласної державної адміністрації