Інвестиційні пропозиції


ЯК ПІДГОТУВАТИ ЯКІСНУ ПРОПОЗИЦІЮ ДЛЯ ІНВЕСТОРІВ НА МІСЦЕВОМУ ТА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ?


Залучення та супровід інвесторів на місцевому та регіональному рівні потребує систематизації, уніфікації та оптимізації процесу підготовки інвестиційних матеріалів та продуктів.

Для впровадження єдиного цілісного підходу до роботи з інвесторами та сприяння підвищенню інвестиційної привабливості пропонуємо Вам деякі матеріали з якісної підготовки інвестиційних провозицій та паспортів.


I ПІДГОТОВКА ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ

1. Підготовка інформації про пріоритетні галузі (сектори) економіки з найкращим інвестиційним потенціалом

Зусилля профільного підрозділу відповідного місцевого органу виконавчої влади/органу місцевого самоврядування із залучення інвестицій повинні бути зосереджені на галузях (секторах) економіки, які відповідають таким критеріям:
1) мають суттєві конкурентні переваги;
2) належать до ключових секторів зростання;
3) сприятимуть прискореному розвитку місцевої економіки.

Підготовлена інформація про пріоритетні галузі (сектори) відповідної адміністративно-територіальної одиниці, що пропонується інвестору, повинна включати текстовий матеріал, ілюстрації (графіки, діаграми, малюнки, фотографії тощо).

Інформацію Ви можете підготувати за домомогю форми, що наведена у ЗРАЗКУ: Форма подання інформації про галузі (сектори) економіки.

Ви можете заповнити наведену Форму та надіслати нам для разміщення на інвестиційному порталі за еклектронною адресою сайта.

Для кожної з пріоритетних галузей (секторів) економіки необхідно визначити потенційні українські та зарубіжні компанії, які можуть генерувати мобільні проекти і відповідають цілям місцевого та регіонального розвитку.


2. Пропозиції інвестиційних майданчиків та нерухомості

Основним джерелом інформації для інвестора є підготовлені до інвестування земельні ділянки («greenfield») та об’єкти промислової нерухомості («brownfield»), що дозволить інвестору здійснити порівняння різних інвестиційних пропозицій.

Інвестиційна пропозиція земельних ділянок та об’єктів промислової нерухомості повинна містити базову інформацію про об’єкт інвестування, його ключові переваги, відображати напрям, масштаб і обсяг необхідної інвестиції.

Інформаційні листи про земельні ділянки та об'єкти промислової нерухомості, вільні виробничі та офісні приміщення, які пропонуються для оренди, можно підготувати відповідно до запропанованої форми:

Форма інвестиційної пропозиції Greenfield

Форма інвестиційної пропозиції Brownfield

Форма для оренди виробничого приміщення

Форма для оренди офісного приміщення

Ви можете заповнити наведені Форми та надіслати нам для разміщення на інвестиційному порталі за еклектронною адресою сайта.


3. Індустріальний парк

Індустріальні парки є однією з найоптимальніших форм для інвестування та ведення бізнесу з огляду на швидкий «час до ринку», забезпеченість необхідною інженерно-технічною інфраструктурою та кваліфікованими послугами з боку керуючої компанії.

Індустріальні парки можуть стати вагомим фактором посилення інвестиційної привабливості як окремої територіальної громади, так і всього регіону. Одним із нагальних завдань є залучення фінансових ресурсів з різних джерел фінансування для інженерно-технічного облаштування першої черги таких парків, яке необхідно синхронізувати з їх промоцією, а також активним пошуком і залученням цільових інвесторів. У разі успішного розвитку такий інструмент сприятиме активізації інвестиційної діяльності в регіоні та матиме позитивний вплив на розвиток сучасної інвестиційної інфраструктури.

При прийнятті рішення щодо створення індустріального парку необхідно врахувати такі критерії:

 1. цільове використання та «юридична чистота» земельної ділянки;
 2. близьке розташування до ключових транспортних магістралей та іншої транспортної інфраструктури;
 3. наявність або близьке розташування до інженерних комунікацій та мереж (електроенергія, газ, вода, каналізація, телекомунікації тощо);
 4. наявність робочої сили в радіусі 30 км (з розрахунку не менше 1 тис. мешканців на 1 га площі індустріального парку);
 5. наявність потенційних інвесторів та потенційної керуючої компанії;
 6. можливість співфінансування витрат розвитку інфраструктури парку з різних джерел (державний і місцевий бюджети, технічна допомога, кошти суб’єктів господарювання тощо);
 7. узгодженість з іншими місцевими та регіональними проектами, зокрема, щодо розвитку інфраструктури.

Інформацію про існуючий Індустріальний парк Ви можете надіслати нам для разміщення на інвестиційному порталі за еклектронною адресою сайта.


4. Науковий парк

Актуальним завданням територіальних громад є підвищення інноваційності місцевої економіки. З урахуванням наявного науково-технологічного та виробничого потенціалу науковий парк може стати ефективним інструментом інвестиційно-інноваційного розвитку. Такий інструмент за умови фахового підходу до його створення може допомогти акумулювати зусилля науково-освітніх закладів та бізнесу з метою підвищення технологічності місцевої економіки. Водночас, наявність наукового парку може підвищити рівень зацікавленості та залучення науковців та студентської молоді до підприємництва, стимулювати розвиток наукових розробок та досліджень, а також впровадження інновацій в місцевому та регіональному виробництві.

На попередньому етапі важливо започаткувати обговорення доцільності та можливих шляхів створення наукового парку за участю представників провідних університетів міста із залученням українських та міжнародних інноваційних компаній та експертів, а також вивчення зарубіжного досвіду створення та функціонування наукових парків на прикладі подібних територіальних громад.

Інформацію про існуючий Науковий парк Ви можете надіслати нам для разміщення на інвестиційному порталі за еклектронною адресою сайта.


5. Інші бази даних

Окрім баз даних земельних ділянок та іншої промислової нерухомості, необхідно сформувати такі бази даних:
 1. діючих компаній, які можуть виступати в якості партнерів, постачальників тощо для потенційних інвесторів;
 2. інституцій, які можуть бути корисні для інвестора на різних етапах реалізації проекту (консалтингові, юридичні, рекрутингові компанії, інституції підтримки підприємництва, бізнес асоціації тощо);
 3. компаній з іноземними інвестиціями, які працюють у відповідному регіоні.II. ІНФОРМАЦІЙНО-МАРКЕТИНГОВІ ПРОДУКТИ ДЛЯ ПРОСУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ, РАЙОНУ АБО МІСТА

1. Маркетингова стратегія

Маркетингова стратегія – це окремий документ, спрямований на створення іміджу відповідної адміністративно-територіальної одиниці через формування обізнаності, інтересу та зацікавленості серед цільових аудиторій, передусім ділових кіл, інвесторів, підприємців, туристів, а також місцевих мешканців та жителів інших областей.

У маркетинговій стратегії відображається якість середовища та його компоненти з точки зору розміщення інвестицій, зокрема, витрати на ведення бізнесу, «портфель територіальних продуктів», канали маркетингової комунікації.

Необхідно визначити потенційні українські та зарубіжні компанії, з якими місцеві органи виконавчої влади/органи місцевого самоврядування зацікавлені налагодити співпрацю з урахуванням інвестиційних пріоритетів, галузей (секторів) економіки, які мають найкращий інвестиційний потенціал, та спроможності цих компаній реалізувати проекти, що відповідають цілям відповідного регіону.

Окрім позиціонування і просування певної території, маркетингова стратегія має передбачати належне організаційне забезпечення (ресурси, координація, моніторинг, контроль).


2. Маркетинговий план

Маркетинговий план – це окремий документ, який спрямований на реалізацію маркетингової стратегії та відображає календарний план підготовки до та участі в міжнародних, національних, регіональних та міських заходах з метою підтримки та просування позитивного інвестиційного іміджу відповідної адміністративно-територіальної одиниці.

Маркетинговий план складається щорічно і містить перелік маркетингових продуктів, які мають бути створені чи оновлені, та визначає ключові заходи, які повинні відбутися за участі керівництва країни, області та міста.

Важливою складовою маркетинг-плану є його ресурсне забезпечення.


3. Інвестиційний паспорт

Інвестиційний паспорт – це найбільш повне джерело інформації для інвестора та поширюється під час зустрічей, інвестиційних заходів, надсилається за потреби різноманітними каналами зв’язку, зокрема, електронними.

Передача інвестиційного паспорта інвестору для початкового етапу контактів є невід'ємною частиною побудови іміджу, що місцева влада є професійним партнером в інвестуванні.

Паспорт повинен мати чітку структуру, належний дизайн і естетичний вигляд. Для покращення його зовнішнього вигляду слід використовувати фото, карти, діаграми, схеми, які збагачують і доповнюють інші дані. Приблизна структура інвестиційного паспорта представлена у Додатку.

Інвестиційний паспорт відповідної адміністративно-територіальної одиниці не може бути занадто великим. Оптимальний обсяг для області становить 20-25 сторінок, для обласного центру – 15-20 сторінок.

У якості зразка для оформлення інвестиційного паспорта Ви можете ознайомитися з розміщеними на сайті Інвестиційними паспортами від інших громад.


4. Інша продукція (буклети, папки, CD)

Серед інструментів інформаційно-маркетингового просування відповідної адміністративно-територіальної одиниці, застосовуються інвестиційні буклети, брошури, спеціалізовані інформаційні листки, CD та промоційні папки, в які вкладаються різноманітні матеріали, як-то інвестиційний паспорт, інформаційні листи про земельні ділянки, які пропонуються інвестору тощо.


5. Мультимедійна презентація області (міста, ОТГ)

Мультимедійна презентація є обов’язковим інструментом представлення відповідної адміністративно-територіальної одиниці під час зустрічей з інвесторами та проведення інших інвестиційних заходів, дозволяє наголосити на основних конкурентних перевагах чи конкретних інвестиційних пропозиціях.

Перевагою мультимедійної презентації є те, що вона може містити, окрім текстових матеріалів, фотографій, діаграм та графіків, слайд-шоу й анімації, які застосовуються в звичайній ppt-презентації, додатково звукове оформлення і дикторський супровід, відеофрагменти, тривимірну графіку тощо.

Основною відмінністю мультимедійних презентацій від інших інструментів представлення інформації є їх особлива насиченість змістом та інтерактивність, тобто здатність певним чином змінюватися й реагувати на дії користувача.

Оскільки, як показують дослідження, під час презентації використовується лише канал словесної комунікації, слухачі добре сприймають лише близько 30% інформації. Таким чином, слід уникати слайдів з довгими словесними текстами та перевантажувати слухачів контентом. Окрім цього, за потреби необхідно роздати спеціально підготовлений додатковий матеріал.

Водночас, доповнення презентації візуальною складовою може збільшити частку сприйняття до 80%. Відтак, мультимедійна презентація є важливим інструментом ефективного просування інвестиційного потенціалу відповідної адміністративно-територіальної одиниці чи конкретної інвестиційної пропозиції.

Оптимальною кількістю слайдів у ppt-презентації вважається 10-15 (без урахування додаткових графіків чи діаграм), а тривалість мультимедійної презентації, як правило, не повинна перевищувати 15 хв. У разі поєднання словесної і мультимедійної презентацій сукупно вони не повинні перевищувати 30 хв.


6. Механізм прямого маркетингу (Direct mail)

Прямий маркетинг – це механізм прямої комунікації з визначеними цільовими компаніями, у яких зацікавлений регіон, та здійснюється у формі індивідуалізованого діалогу (direct mail – «звернення напряму») з метою отримання відгуку щодо можливої зацікавленості інвестора щодо інвестування та побудови довгострокових відносин.

Для цього, як правило, необхідно визначити бажані країни-інвестори та сформувати базу даних провідних компаній у тих галузях (секторах) економіки, які мають найкращий інвестиційний потенціал в місті та регіоні (не більше 5-6).

Особливу увагу слід приділити тим компаніям, які вже працюють в Україні, а також тим, які демонструють найбільш швидкі темпи зростання та впроваджують найновіші технології.

Також потрібно володіти інформацією щодо країн-конкурентів у відповідних сегментах ринку та місце України серед них, а також інформацією щодо того, хто є потенційними конкурентами в інших регіонах України.

Перший лист-звернення до інвестора підписується першою посадовою особою.

Основні джерела інформації, які рекомендуються для формування переліку міжнародних цільових інвесторів:

«Edgar» – найширший, найглибший і найточніший онлайн-доступ до ділової та фінансової інформації про понад 30000 компаній в усьому світі

«Bloomberg»  – єдина всеохоплююча платформа з надання засобів і даних для фахівців бізнесу та фінансів.

«One Source» – визнаний лідер у сфері надання комерційної інформації; надання корпоративних, виконавчих і галузевих даних

«Factiva» («Dow Jones») – доступ до майже 14000 ділових джерел включно з «The Wall Street Journal», «The Financial Times™», каналів новин «Dow Jones» і «Reuters», а також «Associated Press», як і «Reuters Fundamentals» та «D&B».

«Fortune 500»: Найбільші компанії США

«Global 500»: Перелік найбільших компаній у світі за доходом

«INC Magazine» 500 і 5000: Список компаній США зі значним зростанням

«Europe's 500»: Бізнес за зростання

«Forbes»: Оцінка багатства

«ROB 1000»: Рейтинг найкращих канадських компаній

«Global 100»: Аутсорсинг

«BPO Global Services 100»


7. Брендинг, бренд-бук

Бренд-бук (Brand Book) – це пакет документів, друкованої та сувенірної продукції, що вміщує графічну, шрифтову та кольорову символіку міста чи регіону. Як правило, розробляється кілька носіїв фірмового стилю, стандартних позицій бренд-бука. Центральне місце серед них займає логотип – оригінальний графічний символ.

Окрім того, до бренд-бука входять такі елементи: текстовий рекламний слоган, кольорова палітра, фірмові бланки, конверти, пакети, папки, календар, система навігації (вказівники), сувенірна продукція, рекламні журнали і буклети тощо.

Створення бренду відповідної адміністративно-територіальної одиниці та його продуктів є одним із елементів інвестиційно-маркетингової діяльності, спрямованої на досягнення потрібної репутації, що полягає у формуванні привабливого іміджу відповідної адміністративно-територіальної одиниці та слугує способом економічної конкуренції та знаряддя боротьби за визнання, додатковий важіль залучення інвестицій у розвиток території.

До основних критеріїв, на основі яких формується бренд, як правило, відносять такі:

 1. міжнародне значення (внесок міста (регіону) у світовий чи національний прогрес);
 2. місце розташування (особливість, мальовничість та клімат місцевості), історія та традиції;
 3. потенціал (економічні та освітні можливості відповідної адміністративно-територіальної одиниці, що можуть бути запропоновані його гостям та представникам бізнесу);
 4. ритм життя (кількість привабливих занять та розваг, що можна знайти у цьому регіоні, місті);
 5. умови (наявність необхідних побутових умов та ступінь розвитку соціальної інфраструктури для проживання і здійснення певного виду професійної діяльності у відповідному регіоні);
 6. люди (загальна безпекова ситуація, дружнє ставлення до гостей, готовність працювати в компанії інвестора тощо).


8. Інші маркетингові інструменти

До інших маркетингових інструментів прямого просування належать проведення інвестиційних форумів чи інвестиційних конференцій, організація виставок та участь в інвестиційних ярмарках, різноманітних інвестиційних заходах та подіях, розміщення реклами в засобах масової інформації, організація спільних з представниками бізнесу роуд-шоу (road show) тощо.

Обов’язок з використання методів прямого просування покладається на працівників відповідного місцевого органу виконавчої влади/органу місцевого самоврядування та інші спеціально створені або залучені для цього інституції.

Непрямий метод просування здійснюється зовнішніми установами (дипломатичними представництвами, національним інвестиційним агентством (ДУ «Офіс з залучення та підтримки інвестицій»), торгово-промисловими палатами, торговими представництвами, бізнес асоціаціями тощо).

Ефективною формою непрямого просування є створення сприятливого інвестиційного клімату та позитивного іміджу відповідної адміністративно-територіальної одиниці серед існуючих підприємців та діючих інвесторів, заохочування їх просувати імідж серед інших підприємств своєї країни.Підготовлена та оформлена Вами інформація за Вашими інвестиційними пропозиціями та паспортами може будти направлена нам на електронну адресу сайта для разміщення на інвестиційному порталі Харківської області.

Інформаційне наповнення інвестиційного веб-порталу здійснюється українською та англійською мовами, тож підготовлені матеріали просимо направляти двома мовами.

Інвестиційний веб-портал – це ключовий маркетинговий інструмент, який покликаний розкривати та просувати інвестиційні можливості Харківського регіону, демонструвати ключові переваги та доносити до інвестора конкретні інвестиційні пропозиції.


Департамент економіки і міжнарожних відносин

Харківської обласної державної адміністрації